donderdag 8 november 2012

Rutte-II aanjager inflatie

Het motto:  iedereen even arm wordt naast het nivelleren gestalte gegeven door een hogere geldontwaarding. Rutte-II heeft het nu al voor elkaar gekregen de inflatie op te jagen tot 3,3% volgens de Europese rekenmethode, de Nederlandse geeft een percentage aan van 2,9%. Het hoogste percentage in 10 jaar. Uw salaris daarentegen zal bevroren worden, dus u gaat er keihard op achteruit.  Het hoogste percentage in de EU. Rutte-II "gefeliciteerd" met dit eerste "succes".


De socialisten van Rutte-II hebben uw zuurverdiende geld nodig en daarom het BTW percentage tot 21% opgekrikt. Daarnaast wordt voedsel snel duurder een andere factor voor de hogere inflatie.

Geldontwaarding in een slechte economische situatie is nooit een pretje. Door de geldontwaarding krijgen burgers minder vertrouwen in de eigen munteenheid. Nu is deze met de euro reeds op een dieptepunt, maar de bodem is klaarblijkelijk nog niet bereikt.

U kunt dus door het socialistische karakter van Rutte-II minder kopen van uw besteedbare inkomen, door die vermindering zal de economie nog meer stagneren, waardoor de werkloosheid zal stijgen waardoor de belastingen omhoog moeten om de sociale zekerheid te blijven voeden, waardoor u  minder te besteden hebt.

Rutte-II stort Nederland in een vicieuze cirkel die Griekse en Spaanse toestanden in de hand werkt.