vrijdag 2 november 2012

PvdA en VVD verzwakken economie verder

Ondanks de vele spin van Diederik Samsom en de komende uitleg van de VVD in den lande, tekenen zich meer en meer de contouren van het toekomstige gappen en pakken af.


De uitkeringstrekkers aan de onderkant en de grootgraaiers aan de bovenkant worden aan alle kanten gespaard. De middeninkomens worden echter aan alle kanten keihard aangepakt. De VVD en de PvdA komen met allerlei wollige cijfers dat het "totaalplaatje" er anders uit ziet, maar diverse berekeningen in diverse media laten keihard anders zien.
Ook SGP Tweede Kamerlid Elbert Dijkgraaf, econoom en als zodanig hoogleraar in de 'Empirische economie van de publieke sector' heeft zwaar zijn bedenkingen en vraagt Diederik Samsom om duidelijkheid. Elbert Dijkgraaf is, zoals bekend mag zijn, geen populistische schreeuwer maar een doordacht politicus. Wanneer Dijkgraafvragen gaat stellen, dan is er echt wat aan de hand:

Graag reactie @diederiksamsom
 €35000-€56500 tarief 42%-4%+11,1%=49,1%.
 €56500-€68000 52%+11,1%=63,1%(!).
>€68000=52%
 zelfstandigen nog hoger door inkomensafhankelijke bijdrage
 €35000-€56500 42%-4%+11,1%+5% =54,1%.
€56500-€68000 = 52%+11,1%+5% =68,1%(!)

Overigens respect voor Diederik Samsom die, in tegenstelling tot de VVD, het afgelopen etmaal aan iedereen antwoord gaf hoe hij de door hem afgesproken afspraken ziet. 

De stelling van Elbert Dijkgraaf blijft echter overeind en laat zien dat de middeninkomens onevenredig hard gepakt worden door het nieuwe kabinet.

De hardwerkende middenklasse waar de politiek zo graag mee dweept wordt door het huidige kabinet weggevaagd met onvoorziene gevolgen voor een al wankele economie.