dinsdag 6 november 2012

Ook Rutte II verkwanselt veiligheid Nederland en Nederlanders

Wij horen het defensiewoordvoerder André Bosman nog zeggen in een debat dat georganiseerd was door de Atlantische Commissie: “Als het aan de VVD ligt, wordt er niet meer bezuinigd op de krijgsmacht. Genoeg is genoeg”.

Inmiddels weten wij wel beter. Er wordt dankzij de VVD nog eens een kwart miljard op Defensie bezuinigd. Daarmee wordt de krijgsmacht verder ontmand en wordt Nederland, nota bene de zestiende economie ter wereld, op defensiegebied definitief een impotente klaploper, een ordinaire freerider.
Om maar met de socialisten te kunnen regeren brengt de VVD de nationale veiligheid op nog meer fronten in gevaar. Bij de AIVD bijvoorbeeld, worden met een beoogde bezuiniging van 80 miljoen euro de ogen uitgestoken......Maar ook met die paragraaf in het regeerakkoord heeft u als fractie willens en wetens ingestemd. Net als met een ontoereikende fooi van 150 miljoen voor de nationale politie.

Bovenstaande citaten staan in een open brief van de groep Kortenoeven/Hernandez aan de VVD-fractie.
Hebben beide heren gelijk? Meer dan waarschijnlijk. Mark Rutte snapt weinig van Nationale veiligheid en geopolitiek, dat blijkt uit zijn uitspraak over de JSF. Hoe er over de veiligheid in Nederland wordt gedacht blijkt haarscherp uit de reconstructiein de NRC over de onderhandelingen:

Zoals een van de onderhandelaars zegt: “Je gooit er kerosine in, en er rennen wat mensen omheen die het onderhoud plegen.”
Ze hebben het gevoel dat CDA-minister Hillen (Defensie) de formatie wil frustreren. Rutte krijgt er genoeg van, hij gooit zijn handen in de lucht: “Weet je? Laat ook maar, ik hoef dat ding niet!”

Het dedain hoe er over de medewerkers in de krijgsmacht wordt gedacht is te walgelijk voor woorden, toch zullen vele lezers het in hun naïviteit met Rutte eens zijn. Het boeit de meeste Nederlanders niet. 

Dat het niet-boeiende smaldeel Nederlanders het meer dan mis heeft kunt u lezen in een artikel in the Guardian.
Enige kerncitaten om het punt te verduidelijken:

Hammond did not mince his words. The campaign of air strikes against Libya had "cruelly exposed the imbalances and weaknesses in Nato and thus the scale of the task facing European Nato nations".
He referred to valedictory comments by Robert Gates, the former US defence secretary who warned last year: "The most advanced fighter aircraft are little use if allies do not have the means to identify, process, and strike targets as part of an integrated campaign".
Though the US took a back seat in the bombing of Libya, the UK, France, and other countries taking part, all had to rely on the US to collect and process surveillance and intelligence data vital to the success of the air strikes.

Inlichtingen zijn dus van levensbelang, dat geschiedt aan de basis, bij de inlichtingendiensten, die dienst wordt in Nederland kapot bezuinigd. "Handig" van Rutte II.  Mensen aan de grond zijn ook nodig om de luchtoorlog uiteindelijk gestalte te geven. Met alleen vliegtuigen red je het niet. Zo simpel is het. Die strategie werkte niet onder "bomber" Harris in de Tweede Wereldoorlog en ook niet in de beide golfoorlogen. 

The future of the Atlantic Alliance, nuclear weapons, Europe's role in the Middle East - all are at stake as the US becomes increasingly preoccupied by China and austerity at home is cutting defence budgets throughout the west.
"The nations of Europe", Hammond said, "must find the political will to take on more responsibility for our own back yard, and fund the capabilities to allow that. Certainly that means shouldering the major burden in the Balkans and the Mediterranean but also being prepared, if necessary, to take a bigger role in relation to North Africa and the Middle East".
 
De VS richten zich meer en meer op China en de Stille Oceaan, daardoor zullen Europese landen de verantwoordelijk moeten nemen voor hun eigen achtertuin. Die verantwoordelijkheid neemt Rutte II in ieder geval niet door weer te snijden in het defensiebudget.
Scheidend minister Hillen vertrekt met de waarschuwing dat verdere bezuinigingen ongrindwettelijk zijn. Hillen vervolgt:
Nederland zou volgens de afspraken binnen het militaire bondgenootschap twee procent van zijn nationaal product aan defensie moeten uitgeven, maar dat komt nu uit op ongeveer de helft.
Hij wijst erop dat allerlei achterstanden nog moeten worden ingelopen. Zo zouden er te weinig munitie, kleding, brandstof en reserveonderdelen zijn. "In feite is de wissel die op defensie is getrokken te zwaar."
"Amerika betaalde een jaar of tien, vijftien geleden ongeveer vijftig procent van de NAVO en Europa de andere helft. Nu betaalt Amerika 75 procent en Europa nog maar een kwart. Europa is aan het klaplopen."

Dat is op geopolitiek punt dat Rutte II geen moer om de veiligheid van Nederland geeft. Op nationaal niveau wordt de politie afgedaan met een schijntje van 150 miljoen euro, dat lijkt veel, maar stelt weinig voor.

Arm Nederland en arme Nederlanders die eerst gelagen dienen te worden voordat zij gaan schreeuwen.