zondag 18 november 2012

Israël, Gaza en de hypocriete Nederlander

Hypocriet Nederland is in rep en roer. Je hoort geluiden als: "de Israëlische agressie", "die arme Palestijnen" en "die oorlog moet nu stoppen". Met die oorlog wordt dan bedoeld dat Israël moet stoppen zich te verdedigen tegen Palestijnse agressie.


In 12 jaar tijd zijn er 12.000 raketten op Israël neergekomen. Twaalfduizend keer moesten Israëlische burgers rennen voor hun leven om binnen 15 seconden dekking te zoeken. Twaalf jaar lang waren de hypocriete Nederlanders doodstil, behalve in 2008/2009 toen Israël het zat was en Gaza binnenviel tijdens operatie Cast Lead. Toen zaten de hypocriete Nederlanders eerste rang en schreeuwden hun kelen schor over zoveel Israëlische "agressie". Na de operatie bleef het even stil in Israël, maar al snel werd Zuid-Israël weer onder vuur genomen door Palestijnse groeperingen, gesponsord door onder meer Iran en moesten Israëlische burgers weer rennen voor hun leven. De hypocriete Nederlander hoorde je daar niet over.

Diezelfde hypocriete Nederlander hoor je nu wel weer schreeuwen nu de Israëlische regering maatregelen neemt de burgerbevolking te beschermen, dat mag dus niet van de hypocriete Nederlander.

Bij de MSM en meerdere blogs roepen hypocriete Nederlanders hoe verschrikkelijk Israël is. Zij roepen iets over excessief geweld van Israëliërs tegen Palestijnen. Vervolgens wordt er vaak geroepen dat de Palestijnen geen eigen leger hebben en geen partij zijn voor de oorlogsmachine van Israël. Wat nooit door de hypocriete Nederlander wordt geroepen zijn de volgende feiten:

  1. Zonder raketaanvallen op Israël hoeft Israël zichzelf niet te verdedigen.
  2. Hamas gebruikt de Palestijnse bevolking bewust als menselijk schild.
  3. Hamas schiet raketten af vanuit bewoond gebied, waarmee dat gebied tot legitiem doel wordt gemaakt voor een Israëlische verdedigingsaanval.
  4. Israël waarschuwt de Gazaanse bevolking met pamfletten, SMS-berichten en per telefoon over op handen zijnde aanvallen.
  5. Palestijnse raketten komen terecht in Gaza en maken daarmee slachtoffers onder de eigen Palestijnse bevolking.
  6. Hamas heeft geld over voor raketten, maar niet voor schuilkelders, een ander bewijs dat Hamas de eigen bevolking welwillend opoffert voor hun zaak, iets waar je hypocriet Nederland niet over hoort.
Israël moet, met de nadruk op moet, met Hamas onderhandelen volgens hypocriet Nederland. Waarom eigenlijk? Hamas heeft expliciet in het handvest opgenomen dat Israël moet worden vernietigd. Je ziet het ook aan de verklaringen door die club: Ashod, Askelon worden genoemd als zijnde bezet gebied. De hypocriete Nederlander is doodstil.

Wanneer de Palestijnen een eigen staat hebben houdt het geweld op zegt de hypocriete Nederlander. Een onzinargument, daar Hamas niet uit is op een tweestatenoplossing, maar voor een Palestijnse Staat is van de rivier tot aan de zee.

De hypocriete Nederlander trekt alleen zijn mond open wanneer Israëliërs zich verdedigen. In hun wereldbeeld zijn de enige goede Israëliërs weerloze Israëliërs.