woensdag 28 november 2012

De PVV neemt het nog steeds op voor de slachtoffers

Zoals u misschien weet ben ik het op veel punten oneens met het programma van de Partij Voor de Vrijheid, waar ik het echter van harte mee eens ben is het deel uit het PVV-programma dat zich richt op ouderenzorg en veiligheid en justitie. 

De spreektekstvan Lilian Helder is dan ook een verademing om te lezen. "Vergeet Wilders" waren de woorden van de Nederlandse minister-president in Turkije, helaas heeft dit kabinet alle woorden van de PVV vergeten en dat is in het nadeel van de slachtoffers van misdaden. Onder dit huidige kabinet zijn minimumstraffen niet meer aan de orde, zijn daders weer zielig omdat ze geen puppy hebben gehad in hun jeugd en is zelfverdediging nergens meer terug te vinden in het regeerakkoord.

Daders hebben klaarblijkelijk weer meer rechten dan slachtoffers.  Lilian Helder verwoordde dat uitstekend tijdens de spreektijd die zij kreeg tijdens de begroting Veiligheid en Justitie. Enige kerncitaten uit haar betoog:

De minister zei tijdens genoemde presentatie het volgende: “ik kan een aantal dingen doorzetten voor de veiligheid van ons land en de bescherming van de rechtsstaat.” Mooie woorden, maar in tegenspraak met wat de minister heeft laten zien. Een aantal voorbeelden. Het kraken van een woning is inmiddels vanaf dag 1 een strafbaar feit...... De minister buigt echter voor het EHRM dat heeft bepaald dat ook krakers een huisrecht hebben. De minister gaat daarmee tegen ons Wetboek van Strafrecht en dus tegen de beginselen van de rechtsstaat in.

Tweede voorbeeld: deze minister is voor een Europees Openbaar Ministerie. Een orgaan binnen de EU dat zelf gaat bepalen welke strafbare feiten het gaat vervolgen. Op dit moment is het ‘slechts’ beperkt tot fraude met Europese subsidies, maar de regelzucht van Brussel is inmiddels legendarisch...... De Europese officier van justitie kan namelijk bepalen dat in Nederland fraude met subsidies wordt opgespoord en vervolgd. Nederland moet hiervoor de al zwaar belaste politiecapaciteit inzetten. Kort gezegd gaat Brussel dus bepalen dat het vervolgen van fraude belangrijker is dan het oplossen van ernstige misdrijven zoals moord, doodslag, verkrachting en kinderporno. En dat allemaal met goedvinden van onze minister.

Overigens twee keer Europa dat zich weer eens bemoeit met de soevereiniteit van Nederland, of wat daar nog van over is. 

Verder sluit dit kabinet 11 van de 29 gevangenissen. Dat houdt dus in dat gedetineerden met een makkelijk te kraken enkelbandje thuis zitten. Dat is gerechtigheid volgens dit kabinet.

Lillian Helder geeft duidelijk in haar betoog weer dat versobering van het gevangenisregime leidt tot het openhouden van gevangenissen. Met het schrappen van allerlei gedetineerden hobby's wil de PVV bereiken dat gevangenen in gevangenis terecht komen en dat gevangenen het niet beter hebben van ouderen waar dit kabinet wel ordinair op durft te bezuinigen. Rutte-II pakt keer op keer de zwakkeren in de samenleving zoals de begroting Veiligheid en Justitie laat zien. 

Schande.