dinsdag 13 november 2012

Crisis? Halbe en Diederik zorgen voornamelijk goed voor zichzelf

Wat vertelde Diederik Samsom maandag op de persconferentiewaaruit bleek dat hij en hij alleen de touwtjes in handen heeft? 


'Vandaag krijgt u weer koopkrachtplaatjes te zien.
Het alternatief voor de inkomensafhankelijke zorgpremie doet ongeveer hetzelfde als de inkomensafhankelijke zorgpremie. 'In elke uithoek van de puntenwolk staat een keukentafel met daaraan echte mensen.' 'Ik kan u niets beloven, behalve dan dat ik erop zal toezien dat de rekening van de crisis eerlijk wordt gedeeld.'

Ja ja, het is de oude vertrouwde PvdA weer. Het moet eerlijker, maar dan alleen voor zichzelf. Waarom deze conclusie? Vanwege een berekening van dinsdag in de Telegraaf: 

De hoge inkomens (3 keer modaal) hebben volgens de coalitie duidelijk voordeel van de aanpassing. Had eerst 31 procent van deze groep te kampen met een koopkrachtdaling van 5 procent of meer, nu is dat 17 procent.

"Toevallig" krijgen leden van de Tweede Kamer een bedrag dat ongeveer gelijk is aan 3x modaal.
Echt, het maakt niet uit of de graaiers in het Europees Parlement zitten, of in ons eigen parlement. Zij zorgen altijd goed voor zichzelf. Het goede voorbeeld geven gebeurt alleen wanneer het hen uitkomt, echter wanneer het om inleveren gaat om beter uit de crisis te komen dan is de PvdA plotseling, als vanouds, niet meer thuis. Nepsocialisten. Bah.