zondag 7 oktober 2012

Zes oktober 1973, zes oktober 2012, geen goede datum voor Israël

Zes oktober 1973 begon de verrassingsaanval door Syrië en Egypte op Israël. Zes oktober 2012 vliegt een UAV een half uur lang over Israëlisch grondgebied voordat het uit de lucht wordt geschoten.

De leider van Hezbollah,Hassan Nasrallah had in een toespraak van 18 juli 2012 al gezinspeeld op de UAV door te verkondigen dat Israël binnenkorteen verrassing kon verwachten.
Die verrassing was dus het onbemande vliegtuigje dat het Israëlische luchtruim binnendrong.
Naar mijn mening was Israël verrast door de onaangekondigde bezoeker, ondanks dat de Israëlische woordvoerders er alles aan doen het tegendeel te beweren. Het feit dat Israël niet weet waar de UAV vandaan kwam en heit feit dat er een onderzoek wordt ingesteld over dat feit, zegt naar mijn mening dat de IDF de UAV pas laat op het radarscherm in de gaten kreeg. 

Dertig minuten is te lang, zeker wanneer het gaat om een verkenningsvlucht, waarvan men niet weet of het in real time beelden terugzond. 

De vlucht van de UAV dat via Gaza Israël binnendrong zegt ook veel over de angst van Hezbollah en Iran om direct in verband met de UAV te worden gebracht. Met de vlucht trachtte Hezbollah en Iran de schuld op Hamas af te wentelen. Van je vrienden moet je het maar hebben.

De datum is een bewuste keuze geweest om met de UAV een "verrassingsaanval" op Israël uit te voeren. Iran en Hezbollah geven een duidelijke waarschuwing af dat het technologisch in staat is Israël te verrassen en om schade te berokkenen.

Is het voor Israël een aanval om in paniek te raken? Nee, dat is het niet. Deze keer kon de UAV worden neergehaald voordat het Dimona kon bereiken. Het is wel een waarschuwing voor Israël dart het nu niet en nooit niet in slaap kan sukkelen.