maandag 29 oktober 2012

Zand in uw ogen en nog meer zand in de woningmarkt

Yaco is hypotheekadviseur en ongelukkig met de HRA-onduidelijkheid van de bruggenbouwers Samsom en Rutte. Onderstaand artikel is van de hand van Yaco en eerder geplaatst op zijn blog. Leest u hoe de nieuwe duidelijkheid omslaat in onduidelijkheid, mogelijk gemaakt door de VVD en de PvdA.

Waar ik in een vorig artikel schreef over het lente akkoord hebben we nu de duidelijkheid.

Niet het frutselakkoord van de Kunduz-coalitie die ons  in 2 dagen tijd  opzadelde met een tweedeling in de markt maar een echt doordacht akkoord van de PVDA en de VVD, u weet wel, die partij die als slogan om stemmers te lokken heel hard riep: "Handen af van de hypotheekrente"


Toen ik de plannen vorige week op het internet zag dacht ik dat het allemaal wel meeviel.
Ik was niet buiten zinnen dat er langzaam maar zeker een wat minder mocht worden afgetrokken, omdat er immers ook een voordeel in de inkomstenbelasting tegenover staat.

Grootverdieners met een mega hoge hypotheek zullen hierover overigens heel anders over denken maar  het gros van het volk heeft hier op de korte termijn helemaal niet zo veel last van.

Bovendien hebben we duidelijkheid, een lange termijn visie wat het vertrouwen in de woningmarkt kan versterken maar......

Er zit een heel dikke adder onder het gras.

Het frutselgedeelte uit het Lente akkoord is er niet uitgehaald, maar wat houdt dat nu in? Leest u even rustig verder:

Er gaat een tweedeling plaats vinden waarvan het CPB aangeeft dat zij niet zeker is dat dit voor de rechter stand gaat houden.

De regering gaat nieuwkomers op de markt  alleen hypotheekrente laten aftrekken indien zij kiezen voor een annuïteiten hypotheek die volledig zal moeten worden afgelost in 30 jaar.
Deze nieuwkomers mogen nog maar 103% financieren + overdrachtsbelasting in een nieuwe wereld waarin adviseurs alleen nog maar rechtstreeks door de klant betaald mag worden en provisie verboden is.

Waar dit jaar nog 104% + overdrachtsbelasting mag worden gefinancieerd  en 40% van de hypotheek aflosvrij mag zijn zal de starter vanaf 2013 bij een normale hypotheek 80 tot 120 euro netto duurder uit zijn omdat de hele schuld moet worden afgelost via een annuïteit

Dit houdt in dat bij een normaal huishouden het netto besteedbaar inkomen direct met zo'n 900 tot 1.200 euro per jaar  afneemt buiten alle andere lastenverzwaringen die onze overheid oplegt.

Het zal de leencapaciteit nog verder doen afnemen omdat de verstrekkingsnormen van de NHG (nationale hypotheekgarantie) verlaagt zullen worden op basis van het NIBUD (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting)

Een lagere leencapaciteit zal weer lagere huizenprijzen tot gevolg hebben. Nu al staan bijna 1 miljoen huishoudens onder water. Mensen krijgen daarvoor een "compensatie" van de overheid, men mag 5 jaar lang zijn restschuld aftrekken. Helaas pindakaas,  er is geen bank die een fijne regeling tot het meefinancieren kent en die zal er met een termijn van slechts 5 jaar ook niet komen.

Op het moment van schrijven is dit de informatie die we kunnen filteren uit het sumiere verhaal omtrent de woningmarkt en hypotheken.

Veel vakgenoten hebben de hoop gehad dat de regering zo verstandig  zou zijn de 100% annuïteiten aflossing er weer uit te halen teneinde de woningmarkt weer wat op gang te helpen.

U hoort namelijk ook niets in het regeerakkoord over  2013, alleen over het deel dat de HRA per 2014 wat wordt beperkt is iets naar buiten gekomen
Het is dus veel erger dan het rookgordijn dat nu naar buiten wordt gebracht.

De regering zal moeten begrijpen dat aan de woningmarkt een enorme batterij aan bedrijfstakken kleeft.
van Notarissen, intermediairs, makelaars, woningboulevards, aannemers,  industrie, bouwmarkten enz enz.

De ingrepen die nu worden gemaakt kost de burger geld maar ook loopt de overheid via de btw inkomsten en belastingen van de bedrijven mis en los daarvan zien mensen de waarde van hun onroerend goed verdampen juist door het ingrijpen van de overheid.

Er valt niets positiefs te melden in dit hele verhaal. Op de lange termijn, zegge 31 jaar zullen we de eerste 50'ers hebben met een afbetaalde hypotheek, keurig in 30 jaar afgelost. Al dat geld zit in hun stenen. Tegen die tijd zullen ze dat geld wel nodig hebben omdat alle pensioenfondsen naar de knoppen zijn en wellicht is dat de achterliggende gedachte van de overheid. Zij noemen het namelijk een duurzaam akkoord.