donderdag 18 oktober 2012

Werkloosheid blijft stijgen, Mark en Diederik praten.....

Het Nederlandse formeren door eindeloos te ouwehoeren is leuk een aardig voor de dames en heren politici die een baan hebben en daardoor nu zorgeloos met herfstvakantie kunnen -reces heet dat in de politiek, dat klinkt deftiger - maar voor meer en meer werklozen in Nederland zet dat doorgaande gepraat geen zoden aan de dijk.


 Het aantal mensen zonder werk is in september gestegen tot 519.000. Dat is 6,6% van de Nederlandse beroepsbevolking.  In september waren 281 duizend mannen en 238 duizend vrouwen werkloos.
Banenkampioen Mark Rutte gaat er altijd prat op dat het aantal werklozen laag is in vergelijking met andere landen in Europa. Praatjes vullen geen gaatjes Mark, terwijl jij met Diederik moeilijk doen over punten en komma's lijden Nederlanders echte pijn omdat zij zonder werk zitten. 

De grootste klappen vallen in de bouw. Nieuwbouw wordt nauwelijks meer gerealiseerd en wekelijks gaan er bouwbedrijven over de kop. Mark en Diederik praten.....
Maandelijks komen er duizenden werklozen in Nederland bij. Mark en Diederik praten.....

Maandelijks weten meer Nederlanders niet hoe zij moeten rondkomen. Mark en Diederik praten.....

Maandelijks zijn er meer Nederlanders afhankelijk van de voedselbank. Mark en Diederik praten.....

Maandelijks wordt er meer geld uitgegeven aan uitkeringen. Mark en Diederik praten.....

Maandelijks worden er minder belastingen geïnd. Mark en Diederik praten.....

Mark en Diederik praten, Nederland gaat richting afgrond. Mark en Diederik hebben de arrogantie een radiostilte in te bouwen. Mark en Diederik hebben geen haast, want ze praten.....