maandag 1 oktober 2012

Wanneer stapt de VVD uit ALDE (Alliance of Liberals and Democrats for Europe)?

De VVD gaat er prat op dat zij de "rechtervleugel" binnen ALDE vertegenwoordigen, ALDE, dat is de links-liberale club van Verhofstadt die ein Reich, ein EU, ein Führer voorstaat. Guy Verhofstadt is het gezicht, spreekbuis en graag geziene gast bij de progressieve en daardoor naar eigen zeggen "verlichte"Publieke Omroep. 

Ik zie Verhofstadt ook graag op de Nederlandse televisie, omdat iedereen op zijn vingers kan natellen dat het nadenkende merendeel van de Nederlandse bevolking na een optreden van Verhofstadt de hakken in het zand zet.


Verhofstadt komt dus, weer, met een voorstel  tot het snel invoeren van een federaal Europa met een gekozen president en regering.


De leider van ALDE, waar de VVD dus deel van uitmaakt, wil de EU dus belonen voor het falen van diezelfde EU. Daar is weinig VVD in terug te vinden, dat vindt dat Europa wel wat meer Nederland kan gebruiken. 


De EU is het meest ondemocratische en ondoorzichtige project ter wereld. Degene die het voor het zeggen hebben zijn niet democratisch gekozen, een oproep tot een meer democratisch Europa is dan ook een gotspe van de bovenste plank. Laat de EU er maar eens eerst zorg voor dragen dat het de huidige middelen tot een beter inzichtelijk geheel komt waarbij verantwoording wordt afgedragen. Zolang iedereen in Brussel zich achter elkaar verschuilt.


De stroomversnelling waarmee de EU federaal wil worden zonder draagvlag van de bevolking van de aangesloten natiestaten is ergerlijk en ronduit schandalig. De oligarchen binnen de EU zijn zo bang dat de EU uit elkaar spat, dat het er alles aan doet om een federaal Europa er door heen te drukken, net als toentertijd met de euro gebeurde.


Wanneer de VVD bij hoog en bij laag beweert dat de EU wel wat meer Nederland kan gebruiken, dan is de terechte vraag wat het te zoeken heeft in ALDE dat erop gericht is de afzonderlijke natiestaten tot provincies van Brussel om te vormen. 


De zogenaamde rechterflank van ALDE is een lachertje. Wil de VVD als eurokritisch worden beschouwd, dan zal het ALDE  moeten verlaten - en daarmee verzwakken en zal de VVD aansluiting moeten zoeken bij de ECR (The European Conservatives and Reformists) waar de Britse conservatieven onderdeel van uitmaken.  U weet wel die Britse Conservatieven van David Cameron, waar de VVD zo trots op was dat hij een video boodschap insprak voor de VVD-partijdag.


Zolang de VVD binnen het eurofiele ALDE blijft opereren heeft het geen geloofwaardigheid als eurokritische partij.