vrijdag 26 oktober 2012

VVD-PvdA sluiten vooralsnog gebalanceerd akkoord

De onvrede in Nederland is niet van de lucht na de uitgelekte maatregelen die de VVD en PvdA willen nemen om Nederland uit de crisis te halen. De VVD liegt, de VVD pleegt kiezersbedrog. De PvdA is VVD-light, Paars light is een ramp, enzovoort enzovoort. Onzin.

Iedereen die dacht dat de hypotheekrenteaftrek ongewijzigd zou blijven is niet goed bij zijn hoofd. Het was uitermate dom van de VVD dat te beloven en in het verkiezingsprogramma te zetten, maar ieder weldenkend mens wist en weet dat de subsidie die aflossingsvrije hypotheek heet geslachtofferd zou worden en terecht. Gratis geld bestaat niet, dus ook niet voor koopwoningen.
Het rijtje maatregelen dat de NOS publiceerde ziet er dan ook redelijk gebalanceerd uit.

Belastingverlaging en lastenverhogingen
·         Hypotheekrenteaftrek bestaande gevallen beperken. 
    Vanaf 2014 maximale aftrek elk jaar met half procent verminderen
·         Hoogste belastingtarief van 52 naar 49 procent
·         In 2014 inkomensbelasting derde schrijf van 42 naar 38 procent
·         Afschaffen zorgtoeslag
·         Inkomensafhankelijke ziektekostenpremie
·         1 miljard euro bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking
·         Extra geld naar Defensie voor vredesmissies
·         Basisbeurs afschaffen, invoering leenstelsel
·         Afschaffen langstudeerboete voor 2013
·         Verhoging assurantiebelasting
·         Afschaffing forensentaks
·         Geen liggeld ziekenhuis en eigen bijdrage geestelijke gezondheidszorg

Nederland gaat door een crisis die zijn diep is en lang duurt, onaangename maatregelen kunnen dan ook niet als een verrassing komen. De verlaging van belastingtarieven toont aan dat het de PvdA en de VVD inzien dat alleen lastenverzwaring de weg niet uit de crisis is.
Het gejoel en gemor dat door Nederland gaat zijn vreemde emoties. Geen enkele andere regering was er aan ontkomen om te bezuinigen. Nederland coalitieland en Nederland polderland. De flanken kunnen goedkoop roepen, maar de flanken zitten in de oppositie.