woensdag 31 oktober 2012

VVD-kiezer in opstand. VVD in paniek

De paniek is nu zo groot bij de VVD, dat Stef Blok op zalvende toon tracht de achterban te bedaren.
Op de site van RTL is de susmail van Blok te lezen. Let vooral op de toon in de email.  Gênant is dat de Premier Qui Rit na aandringen door de Kamer vervolgens uitlegt: 


Rutte geeft in debat na aandringen toe: er was geen financiële noodzaak te komen tot inkomensafh. #zorgpremie. Gewoon weggegeven aan #pvda..

Het wordt nog erger voor de banenkampioenen van de VVD:

Da's lef.. RT Informateur Bos erkent dat ink.afh. zorgpremie leidt tot daling banen met 1,5%, en dat was bij VVD en PvdA bekendDe VVD ligt zwaar onder vuur na de bekendmaking van het regeerakkoord, de PvdA is daarentegen opmerkelijk stil. Nivelleren kun je leren heeft de VVD tot belangrijkste slogan gemaakt.


Door de nivelleerslag van het komende kabinet Marx Rutte-1 zijn de VVD kiezers massaal in opstand gekomen. VVD-parlementariërs trachten schreeuwerig de PVV de schuld te geven - omdat zij zijn weggelopen uit het Catshuis zo klinkt het, maar er wordt aan voorbijgegaan dat het toch echt de handtekening van de VVD is die onder het huidige akkoord staat.

Rutte zelf, die een sneer geeft richting de patriarch van de VVD, Hans Wiegel, die fijntjes aangaf dat dit kabinet meer nivelleert dan het Kabinet Den Uyl. 

Tekenen van paniek.  Andere tekenen van paniek zijn het offline halen van de door de VVD in het leven geroepen redjehypotheek.nl en door het weghalen van onderdelen van het verkiezingsprogramma van de VVD-website.

Wat nog wel op de VVD-website te lezen is zijn de vele woedende reacties van mensen die op de VVD gestemd hebben. Duizend reacties. Een aantal waar de VVD niet aan voorbij kan gaan, daarnaast zijn er geluiden te horen van VVD-leden die een congres willen organiseren waar over het regeerakkoord gestemd kan worden.

De VVD is door eigen handtekening in zwaar weer terecht gekomen. Met doorgaan van de plannen zal de VVD het nieuwe CDA kunnen worden. Wie profiteren? CDA? PVV? Of een nieuwe echte liberaal-conservatieve partij?