maandag 8 oktober 2012

Voor Salafisten is Nederland de ideale uitvalsbasis

Nederland kent geen verbanning en het "Verlies van nationaliteit door vreemde krijgsdienst" is zover opgerekt dat het geen enkele geldigheid meer heeft.


Leestu even mee:
De Rijkswet op het Nederlanderschap uit 1984 bevat dan ook de toevoeging dat verlies van Nederlanderschap door vreemde krijgsdienst pas mogelijk werd indien er tevens handelingen tegen de Nederlandse staat plaatshadden.

Artikel 15, lid 1
"Het Nederlanderschap gaat voor een meerderjarige verloren:
e.indien hij zich vrijwillig in vreemde krijgsdienst begeeft van een staat die betrokken is bij gevechtshandelingen tegen het Koninkrijk dan wel tegen een bondgenootschap waarvan het Koninkrijk lid is."

Leestu even verder:

In de afgelopen maanden zijn ook weer Nederlanders naar jihadistische strijdgebieden gereisd. Hun aanwezigheid levert daar gevaar op, maar vormt op de langere termijn mogelijk ook een risico voor ons land.
Er zijn geen aanwijzingen dat teruggekeerde jihadisten de intentie hebben om hier aanslagen te plegen.

Een contradictie in terminus:
  " maar vormt op de langere termijn mogelijk ook een risico voor ons land. en "Er zijn geen 
aanwijzingen dat teruggekeerde jihadisten de intentie hebben om hier aanslagen te plegen."

 Geen aanslagen nee, maar wel haatzaaien en ondermijning van de Nederlandse rechtsstaat.
Teruggekeerde "jihadisten" behoren opgepakt, ondervraagd en vervolgens hinderlijk gevolgd te worden.  Wanneer deze zogenaamde "jihadisten" de Nederlandse wetten afwijzen, haatzaaien en ondermijnen behoren zij als vijandige combattanten te worden aangemerkt en dienen zij uitgezet te worden. Het kan niet zo zijn dat zij zich beroepen op hun eigen mensenrechten, wanneer zij geen respect tonen voor diezelfde mensenrechten van anderen.

Voor het zover is, is er echter een lange weg te gaan. Vooralsnog is Nederland een ideale uitvalsbasis voor jihadisten. Hen wordt geen strobreed in de weg gelegd, zij kunnen vrij reizen, zij kunnen ervaring in hun moorwerk overzees opdoen en als geharde veteranen naar Nederland terugkeren, waar zij vervolgens de opgedane ervaring kunnen delen en etaleren.  Geen wonder dat Nederland de ideale uitvalsbasis voor salafistische jihadisten is.