vrijdag 26 oktober 2012

Superrechts in Israël een verstandige beslissing?

Likud van Benjamin Netanyahu en Yisrael Beiteinu van Avigdor Lieberman gaan samen en zullen beiden een superrechtse partij vormen. Uit het oogpunt van rechts een slimme zet. Rechts versterkt, daar links Israël, net als in Nederland, geen eenheid kan of wil vormen.

Met de fusie is de toekomstige minister-president van Israël reeds bekend: Avigdor Lieberman. Netanyahu heeft in eigen partij rondgekeken en kwam tot de conclusie dat er geen opvolger binnen Likoed te vinden was. 
Met Lieberman is de toekomst van rechts veilig gesteld. Natuurlijk zullen er vanuit Likoed ontevreden geluiden komen van politici die zich door Netanyahu gepasseerd voelen. Ongetwijfeld zullen er wat Likoed-leden overgaan in andere partijen, maar de overgrote meerderheid van Likoed en Yisrael Beiteinu zullen tevreden zijn met de verrassingsaanval van rechts op links.

Links dat dus, door verdeeldheid, de komende jaren geen vuist zal kunnen maken tegen superrechts in Israël.  
Kadima (voorwaarts) van Shaul Mofaz, Avoda (arbeid) van Shelly Yachimovich en Yesh Atid (er is een toekomst) van Yair lapid kunnen samen gaan wanneer Tzipi Livni en Ehud Olmert terugkeren naar de politieke moederschoot, echter en dat is het grote probleem, geen van de huidige partijleiders willen hun plaats afstaan aan Livni, of Olmert. 
Het links-zionistische, sociaaldemocratische Meretz ( energie)neemt de positie van GroenLinks in binnen de Israëlische politiek en van geen waarde voor een brede linkse coalitie. 
Er zijn analisten die wensdenken dat superrechts zichzelf zal opblazen. Wensdenken is het en blijft het. Je kan het tot op het bot oneens zijn met Netanyahu en Lieberman, maar deze fusie is een redelijk briljante, tot stand gekomen tussen twee politici die geslepener zijn dan voormalige Sovietpolitici. 
Is het een goede zaak voor de Israëlische democratie? Waarschijnlijk niet. In het verleden heeft Lieberman voorstellen gedaan die later in de Knesset sneuvelden. Te denken valt aan de anti-moskeewetgeving en de anti-NGOwetgeving , waarbij Yisrael Beiteinu het voorbeeld volgt van Vladimir Putin.
Superrechts is nu een feit in Israël, superlinks kan alleen van de grond komen wanneer het onderlinge wantrouwen verdwijnt, en links stappen durft te ondernemen die de eigen linkse visie ontstijgt voor een bredere linkse maatschappelijke visie waarbij veiligheid een centrale plaats inneemt.
Het waren Olmert en Livni die Cast lead  voor hun rekening namen. Links en veiligheid kan dus samengaan. Voor de democratie in Israël is het bijna een noodzaak dat er een linkse fusie aankomt.

Van een veel partijenstelsel kan Israël transformeren in een meerpartijenstelsel met twee dominante partijen en enkele splinterpartijen die nog steeds nodig zijn om een meerderheid te verkrijgen.