donderdag 4 oktober 2012

Romney kwam met cijfers en feiten, Obama met een website

Duidelijke winnaar was Mitt Romney die zelfverzekerd overkwam, zich goed had voorbereid en zijn parate kennis voorhanden had. 


Obama stamelde, miste zijn teleprompter en schreef alles op briefjes die hij regelmatig moest raadplegen en verwees tijdens het debat naar een website waar de cijfers te vinden waren die hij zelf niet voorhanden had.

Mitt Romney was dan ook de overduidelijke winnaar in het eerste debat. Het campagneteam van Obama zal opnieuw moeten beginnen. De afwachtende strategie van team Obama werkte niet en is als een boemerang teruggekomen. 

Romney heerste soeverein op het gebied van economie.  De feitenkennis van Obama was ver beneden peil. Romney scoorde een rechtse directe door op te merken:  "Als president heb je misschien recht op je eigen vliegtuig, maar niet op je eigen feiten" 

Een punt waar Romney zeker mee scoorde is zijn voornemen de strijdkrachten op peil te houden, daar waar Obama een triljard dollar wil bezuinigen. Romeny weet dat dit een gevoelig punt is bij de Amerikanen. De Amerikaanse strijdkrachten zorgen voor banen, veel banen. direct en indirect. Dat gaat, anders dan in Nederland niet aan de Amerikanen voorbij. 

Tekenend was het einde van het debat waar Romney het applaus van het publiek in ontvangst nam, waar Obama al vertrokken was.

Het volgende debat zal Obama strijdend het toneel moeten betreden. Een zwak ogende president zal zijn herverkiezing niet helpen