zondag 14 oktober 2012

PVV onderzoekt "islamisering" van Gelderland

De verzetsstrijders van de PVV zijn het zat. Gelderland is een islamitisch bolwerk en dat moet volgens de vrijheidspartij voor anderen hoe dan ook onderzocht worden. Goed nieuws voor de moslims in Gelderland dus. Waarom vraagt u zich misschien af? Dat komt door de vragen die de PVV stelt aan alleburgemeesters en wethouders in Gelderland.

Lacht leest u even mee:

PVV Gelderland heeft vandaag, op basis van de Wet openbaarheid van bestuur, per brief aan alle Gelderse gemeenten een verzoek verzonden om de gegevens te verstrekken betreffende moskeeën, islamitische scholen, islamitische organisaties, en de zogeheten koffiehuizen.

De vragendie de provinciecommando's vervolgens stellen zijn:
1. Alle namen en adressen van de scholen en/of scholingsinstanties/instituten op islamitische grondslag;
2. Alle namen en adressen van moskeeën en/of islamitische gebedshuizen
3. Alle namen en adressen van islamitische verenigingen en/of stichtingen;
4. Alle namen en adressen van overige organisaties op islamitische grondslag
5. Alle namen en adressen van de zogenaamde ‘koffiehuizen’.
Daarnaast zouden wij, ook op basis van de Wet openbaarheid van bestuur, informatie willen ontvangen over
lopende bouwaanvragen en recent afgegeven bouwvergunningen inzake moskeeën en/of gebedshuizen,
scholen en/of scholingsinstanties/instituten op islamitische grondslag. Wij verzoeken u tevens aan te geven of
de betreffende instanties/organisaties gemeentelijke subsidies ontvangen en zo ja hoeveel.

Jaja "vrijheidslievende" Nederlanders en lijstjes aanleggen. Zijn ze goed in, dat dat wel.  De vragen en verzoeken zijn bizar om de volgende reden. Grondwettelijk hebben moslims alle recht op vrijheid van vereniging en vrijheid, onderwijs en religie. Alle burgemeesters kunnen deze vragen dan ook naar de prullenbak verwijzen. Het is meer dan logisch dat de islamitische gemeenschap in al zijn diversiteit gebruik maakt van de Nederlandse grondrechten- en wetten.

Veel PVV'ers zijn bang voor hun eigen schaduw, dat blijkt wel uit de vragen die deze club keer op keer stelt om de islam te criminaliseren. Dat er bakken met gemeenschapsgeld wordt uitgegeven deze stompzinnige vragen te beantwoorden, dat boeit de PVV klaarblijkelijk niet. 

De PVV zou een echt een voorbeeld aan Israël moeten nemen -in plaats van misbruiken voor eigen gewin-  waar een nieuwe shariarechter in Jeruzalem is geïnstalleerd.
Since the change in the law in 2001, the criteria for becoming a kadi (islamic judge) have been dramatically upgraded. Each kadi needs to have higher education in Islam from a recognized university in Israel or he must have at least six years of experience as a lawyer in Israel. In addition, he must be actively religious, and a person of high integrity. Moreover, he must pass a very difficult exam in Islamic law.

Nu pleit ik niet voor shariarecht in Nederland, waar ik voor pleit is dat het bewust propageren van een vijandbeeld betreffende de islam dom en gevaarlijk is. Het over een kam scheren van een religie omdat er een minderheid, ja minderheid, het verpest voor een overgrote meerderheid is gevaarlijk en kan leiden tot eerdergenoemde lijstjes. En mensen die lijsten aanleggen zijn enge mensen.