maandag 22 oktober 2012

Nog een paar weken en we hebben een nieuwe regering

Volgens de NOS is de geboorte van Paars min een kwestie van een paar weken. De NOS baseert dit op VVD- en PvdA bronnen die dergelijke geluiden hebben gelekt. Geregisseerd gelekt, lekken met toestemming dus om de Nederlandse bevolking paarsfähig te maken.


Het probleem voor de VVD en de PvdA is echter, dat dit verstandshuwelijk moet werken, met de nadruk op moet.

 Regerende partijen zijn over het algemeen nooit populair en verliezen aanhang op het moment dat de ministersploeg met majesteit op het bordes staat, in het geval van de PvdA is dat al het geval dat er wordt geïnformeerd, dat is dus op zich geen probleem.

Het probleem voor de regeringsverantwoordelijken is, dat er geen alternatief is. Wanneer blijkt dat de beide partijen binnen een paar jaar niet meer door een door kunnen is het bijna een gegeven dat beide partijen na nieuwe verkiezingen weer met elkaar verder moeten. 

GroenLinks is terug naar het nulpunt met actievoerders die ergens in de jaren '70 van de vorige eeuw leven.

Het CDA zal de electorale klap niet meer de boven komen en is verworden tot een Christelijke Italiaanse margepartij (religie doet het nog leuk in Italië, maar politiek stellen de christelijke partijen niets voor). 

De SP kan groeien, maar niemand wil met het regeren, hetzelfde geldt voor de PVV. Te flankering en te weinig midderig. Typisch onnnederland.
 
D66 zal altijd te groot voor de zakdoek en te klein voor het tafellaken zijn.

Een coalitie over links, zal dus nooit en te nimmer lukken, teveel verschillen, teveel elkaar vliegen afvangen.

Een coalitie over rechts bestaat niet in Nederland, omdat Nederland maar een rechtse partij heeft en dat is de SGP. De PVV is niet rechts en de VVD denkt rechts te zijn, maar er is een wezenlijk verschil tussen denken en doen.

Geen draagvlak in Nederland voor een uitgesproken linkse, of rechtse koers. Typisch Nederlands dus. Polderen met grijze vergezichten.

De middenpartijen VVD en PvdA zijn dus gedoemd samen te werken, niet alleen nu, maar ook in de toekomst.  De VVD en de PvdA staan radicaal in het midden. 

Middenpartijen in het centrum van de macht.