woensdag 17 oktober 2012

Nieuwe Egyptische Ambassadeur voor Israël komt in vrede

De Egyptische Moslim Broederschap heeft Atef Salem afgevaardigd als nieuwe ambassadeur voor Egypte in Israël.


Atef Salem sprak de volgende woordenin een ontmoeting met de Israëlische president Peres:
“I came with the message of peace and I came to confirm that we are really working for mutual trust and transparency. We are committed to all the agreements we signed with Israel and we’re also committed to the peace treaty with Israel.”

 Deze woorden zijn in sterke tegenspraak met de gevoelens in - en de uitlatingen door de Egyptische Moslim Broederschap die worden uitgesproken door geestelijken en andere hoge functionarissendie er niet voor schuwen hun antisemitisme kenbaar te maken, of het vredesverdrag ter sprake te stellen. 

De reden dat Atef Salem in vrede komt heeft te maken met het simpele feit dat Egypte Israël hard nodig heeft. 
Het Arabische antisemitisme zal blijven, laat daar geen onduidelijk over bestaan. Antisemitisme groeit en bloeit in barbaarse maatschappijen met barbaarse denkbeelden. Het vredesverdrag met Israël is echter van geheel andere orde voor Egypte. Het zal blijven proberen het vredesverdrag aan te passen om meer troepen in de Sinaï te kunnen ontplooien, maar de kern van het vredesverdrag is vooralsnog te belangrijk voor Egypte om los te kunnen laten.

  • Egypte heeft Israël nodig om geld te blijven ontvangen uit de Verenigde Staten (evenals Jordanië). Bij het opschorten van het vredesverdrag valt het gratis geld uit de VS stil en daarmee de Egyptische samenleving. 
  • Egypte heeft Israël nodig voor inlichtingen over extremistische groeperingen die opereren vanuit Gaza en de Sinaï. Deze groeperingen bedreigen en beschadigen de nationale belangen van beide Staten, een gegeven waar velen liever aan voorbijgaan.
  • Egypte heeft Israël nodig voor investeringen uit de VS. Amerikaanse bedrijven zijn nu huiverig zijn om in Egypte te investeren.  De uitermate deskundige Elise Beyer legt uit waarom Amerikaanse bedrijven huiverig zijn om op dit moment in Egypte te investeren: The new guard could ameliorate investor worries about a surge of such boycott requests by meticulously respecting the Israel treaty terms and enforcing party discipline on how to talk about the country next door. Haar gehele bijdrage vindt u hier.
De Egyptische ambassadeur voor Israël komt dus in vrede, dat klopt. Totdat Egypte zich sterk genoeg vindt om het vredesverdrag op te zeggen. Het is Nasser in herhaling maar dan anders.  De wegen van Arabische rationaliteit zijn ondoorgrondelijk. Vrede nu is oorlog later.