maandag 8 oktober 2012

Mitt Romney komt wél met een gedegen buitenlandbeleid

Hoop en verandering waren de kernwoorden van Obama in zijn vorige campagne. Wanhoop en twijfel kwamen daarvoor in de plaats. Er werd met Amerika een loopje genomen. China, Rusland, Iran, Pakistan, Egypte, Afghanistan zijn maar enkele landen die de Verenigde Staten van Amerika hard in het gezicht uitlachen. Dat doet pijn in de VS, niet bij de besluiteloze Obama en zijn tsaren, maar wel bij de gemiddelde Amerikaan en bij de het handjevol overgebleven vrijheidslievende Europeanen.

Obama zit qua buitenlandbeleid in een leunstoel en laat het zich gebeuren, passief in plaats van actief. Obama is als de dood als agressor te boek te staan, bang dat zo een stigma zijn weerslag zal hebben op hoe de wereld Amerika ziet.

Ik vraag mij af wanneer Obama een keer wakker wordt. Behalve zijn vele links-pacifistische aanhangers in Europa is er verder niemand in de wereld die Obama prijst voor zijn prestaties op het gebied van buitenlands beleid. De haat van bijvoorbeeld veel islamitische landen is groter dan ooit, dit terwijl Obama er alles aan gedaan heeft de woede in de islamitische landen te sussen.

Vele radicale islamitische regimes ruiken de zwakte van de VS en maken daar ruimschoots gebruik van. Egypte is daar maar een voorbeeld van.

Amerika is onder Obama aanzienlijk verzwakt en dat zal met een tweede termijn verergeren. De bezuinigingen die Obama op defensie wil doorvoeren zijn hemeltergend,  daar waar de BRIC (Brazilië, Rusland, India, China) juist miljarden in de defensie van hun landen pompen. 

Mitt Romney begrijpt de veranderende wereld beter dan Obama. Mitt Romney komt dan ook met een buitenlandconcept dat niet zozeer vernieuwend is, maar waarbij de Verenigde Staten weer leidend zal zijn en niet volgend, wat op dit moment het geval is.

De Verenigde Staten van Europa kunnen niet leidend zijn in de wereld, daar de Verenigde Staten van Europa niet bestaan en voorlopig ook niet zullen bestaan. 

Het vrije westen zal dus geleid moeten worden door de Verenigde Staten van Amerika en dat is precies wat Romney wil.  Mitt Romney voelt feilloos aan waar Obama het heeft laten liggen

"Hope is not a strategy" zei Mitt Romney en daarmee slaat hij de spijker precies op de kop.