vrijdag 26 oktober 2012

Massamoordenaars en hun handlangers hebben geen recht op een eerlijk proces

In de punniktruienwereld is het van het grootste belang dat het Westen beschaafder is dan de rest van de wereld, dat mensenrechten worden geëerbiedigd, zelfs van massamoordenaars, die zelf lak hebben aan ieder fundamenteel recht dat u en ik bezitten.


Deze kortzichtige mentaliteit draagt ertoe bij dat iedere moordenaar, of haatdrager tot in einde der dagen zijn, of haar zaak kan blijven verdedigen met een gerede kans van slagen. Zie uitspraken van allerlei nationale en Europese gerechtshoven die meehuilen met de wolven in het punniktruienbos.
Toen Barack Obama het eindelijk aandurfde Osama met een enkeltje naar zijn schepper te sturen, waren er wereldwijd zuchten van verlichting te horen, maar er waren ook demonstraties tegen Obama en opmerkelijk genoeg verontwaardiging binnen het voormalige vrije Westen, waar er mensen te vinden zijn die menen dat Osama recht had op een eerlijk proces. Dat ik niet tot die mensen behoor is kan met zekerheid worden vastgesteld. Voor lieden als Osama en hun handlangers is een eerlijk proces verloren energie. Deze lieden behoren geen platform te krijgen hun haat en de daarmee verweven dood en verderf te propageren. 

Barack Obama staat niet alleen met zijn idee om massamoordenaars direct kalt te stellen.  De illustere Winston Spencer Churchill was er ook een groot voorstander van. Uit vrijdagvrijgegeven informatie blijkt dat Churchill geen voorstander was van het Nürnbergproces. Churchil had liever gezien dat vooraanstaande nazi's zonder proces tegen de muur waren gezet en hun handlangers zonder proces in gevangenis gegooid.  Daar valt veel voor te zeggen. Roosevelt en Stalin waren echter tegen. Roosevelt was tegen omdat het Amerikaanse publiek een eerlijk proces wilde zien en Stalin was voor omdat het goede propaganda was.

Churchill haalde dan ook bakzeil zoals de geschiedenis aantoont, of Churchill ongelijk had is echter een tweede. Het schot dat Osama doodde toont het gelijk van Churchill aan.