donderdag 11 oktober 2012

Mark Rutte en banen, banen, banen? Niet echt en echt niet

De liberale voorman presenteert de VVD graag als banenmachine en zichzelf als banenkampioen. Er is echter een groot verschil tussen theoretische praatjes en de praktijk van alledag.

Wanneer je de internetpagina van het CBSbekijkt dan valt het aantal artikelen op dat de negatieve tendens weergeeft qua banenontwikkeling en werkloosheidcijfers.
Mark Rutte geeft met graagte aan dat het aantal werklozen in Nederland tot de laagste van Europa behoren, dat klopt, maar de verwachtingen zijn ronduit negatief en daar moet de minister-president op participeren. 

Het is dan ook bevreemdend dat Mark Rutte weigerteen nationaal banenplan te ontwikkelen zoals is afgesproken op tijdens een Europese top van juni jongstleden.

De vakbonden dringen er dan ook terecht bij Mark Rutte op aan met een nationaal banenplan te komen zeker gezien de jeugdwerkloosheid en de stijgende werkloosheid bij allochtonen en oudere werknemers.
Volgende week is de week dat de nationale leiders hun nationale banenplan moeten presenteren.
Voor Mark Rutte geldt waarschijnlijk dat hij zegt dat het goed gaat in Nederland en daarmee is voor de "banenkampioen" de kous af.

Wat is er op tegen een nationaal banenplan te ontwikkelen? Een eventualiteitsplan voor mogelijke calamiteiten is altijd en goede oefening en handig om op plank te hebben. Niet voor Mark Rutte. Regeren is vooruitzien is waarschijnlijk niet zijn ding.