vrijdag 12 oktober 2012

Laat de SGP maar politiek incorrect blijven

De SGP wordt gehaat door seculiere fundamentalisten en andere aanhangers van de ultieme zesjescultuur. Volgens deze gelijkheidsextremisten moet iedereen in het gareel van lopen, doet men dat niet dan moet het verboden worden of afgestraft. Er zijn maar weinigen die weerstand kunnen en durven bieden tegen deze vorm van seculiere gelijkheidsdwang.


 De SGP staat dus voor idealen die volgens de gelijkheidsdenkers niet meer van deze tijd zijn. Zo vinden deze nivelleerfundamentalisten dat de SGP vrouwen op de kieslijst moet zetten, met de nadruk op moet. De SGP-vrouwen wordt niet gevraagd hoe zij daar tegenoverstaan. Nee, de gedachtengestapo denkt in uw plaats en deze betuttelrelativisten bepalen wat goed en niet goed voor u is.
Volgend jaar neemt de SGP een beslissing over vrouwen op hun kieslijst gedwongen door de seculiere gelijkheidsfundi's. Geen idee of de SGP eieren voor haar geld kiest, dat is een zaak voor de SGP zelf, maar ik vraag mij wel het volgende af:

De Boerka dient volgens het gelijkheidsprincipe onmiddellijk verboden te worden, daar iedereen hetzelfde moet worden behandeld. De Turkse suprematie binnen de PvdA-Rotterdam moet eindigen en de PvdA moet er zorg voor dragen dat niet-Turken niet meer worden gediscrimineerd binnen de partij. Het gescheiden zwemmen wordt met onmiddellijke ingang verboden. Geen initiatieven meer voor aparte loketten voor mannen en vrouwen.  Iedere sport moet voortaan gemengd zijn. geen aparte mannen- en vrouwenteams meer. Of zijn bovengenoemde voorbeelden "anders" omdat het de gelijkheidsfundi's dan plotseling niet meer zo goed uitkomt?

De SGP wordt gedwongen zich aan te passen aan de wensen van de gelijkheidsdwang. De eenheidsworst die wordt toegepast door gelijkheidsdenkers wanneer het hen uitkomt.

Andersdenkenden en dissidenten worden achtervolgd en als in de hoogtijdagen van de Sovjet-Unie. Geef de gelijkheidsdenkers een Gulag en zij zullen het vullen. Het is tenslotte een vage scheidingslijn tussen het menselijke en het onmenselijke. De seculiere denkers hebben in het seculiere Sovjet tijdperk bewezen het onmenselijke tot kunst te hebben verheven.