maandag 15 oktober 2012

Hollands apartheidregime voor de Friese Taal

De wonderschone Friese taal klinkt als een lentemelodie in de oren. Het is de oeroude taal van Grutte Pier en de tijden van Bonifatius.  Ja, die Bonifatius die in Dokkum meekreeg hoe het is om de trotse Fries te veranderen., geen goed plan. Bonifatius en de Friezen konden elkaar - in het jaar 754 - overigens uitstekend verstaan. Bonifatius sprak Angelsaksisch en de Friezen spraken Fries.  Een oude taal dus dat Fries. 


Die taal wordt dus de das om gedaan door de Hollanders in Den Haag. Ze beloven van alles om de edele Fryske taal in stand te houden, maar komen met allerlei apartheidsmaatregelenom de Friese taal in te dammen. 

De Statenfractie van de Fryske Nasjonale Partij (FNP) is verontwaardigd dat telefonisten van de meldkamer Noord-Nederland geen Fries verstaan. Friezen in nood kunnen zo niet goed worden geholpen, stelt de partij in vragen aan het college van Gedupeteerde Staten.
Bij de brand donderdagavond in het Friese Bozum bleek volgens de FNP opnieuw dat Friezen zich niet verstaanbaar konden maken als ze naar 112 belden. Begin dit jaar maakte de partij zich ook al kwaad om een soortgelijke situatie. Toen werd verbetering beloofd, maar de situatie is nog altijd hetzelfde.

De FNP doet er goed aan deze onverkwikkelijke zaak aanhangig te maken bij het Europese hof, daar Holland een Europees  handvestheeft getekend waarin is vastgelegd dat het Fries de officiële tweede taal in Nederland is. 

Officieel dekt Holland zich in met allerlei ingewikkelde ambtelijke taal in het Hollands. Leest u maar even mee:
De Friese taal is erkend als 2e officiële taal in de provincie Fryslân zowel via Nederlandse wetgeving als via het Europees handvest voor regionale of minderheidstalen. Alle Friezen mogen in het Fries 
communiceren met een gemeente, politie of andere overheidsinstantie in Fryslân

Door de grenzeloze Hollandse arrogantie is van levensreddende communicatie dus geen sprake. Holland neemt een loopje met de Friezen, net als de Oranjes ervoor hebben zorg gedragen dat de Friese adelde nek is omgedraaid.

Hollanders haten de trotse eigengereide Friezen om de doodeenvoudige reden dat zij zich niet laten knechten en tot grachtengordelse gelijkheidsdenkers laten omvormen.
Friesland is nu nog een rode provincie. Ik roep de Friezen op bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2014 een duidelijk signaal afgeven aan de arrogante stedelingen en met een Friese lente de pompeblêden te laten zegevieren. 

Bûter, brea en griene tsiis, wa't dat net sizze kin is gjin oprjochte Fries. (Dat is Fries voor "zeg Scheveningen" (soldaat van Oranje))