woensdag 10 oktober 2012

Harry van Bommel test PvdA/VVD-formatiebesprekingen met Kunduz

Waarom is Harry van Bommel zo kien de trainingsmissie in Kunduz vervroegd te beëindigen? De zorg voor Afghanistan is maar een deel van het verhaal.


Op het SP-blog schrijft Harry van Bommel:

‘In een artikel in de Volkskrant laat Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp weten dat er in Kunduz inmiddels voldoende Afghaanse trainers zijn die zelf de basisopleiding aan agenten kunnen geven. Als de commandant vindt dat de Nederlandse trainers hier niet meer voor nodig zijn, kunnen zij maar beter meteen terug naar Nederland komen.’

en vervolgt verderop:

Ik zal de minister in het aankomende debat dan ook oproepen de Nederlandse trainers eerder terug te trekken. Hoe eerder de missie in Kunduz wordt beëindigd, hoe beter.
In de laatste quote zit het antwoord opgesloten voor de ware reden van Van Bommel met de minister te debatteren. 

Harry van Bommel tracht met het debat de formatiebesprekingen tussen PvdA en VVD te saboteren. Handige Harry, dat moet gezegd. Lees maar wat beoogd minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans op de PvdA-internetpaginaschrijft:

De PvdA gelooft niet in de nieuwe exit-strategie van de NAVO, waarvan de Kunduz-politietrainingsmissie deel uitmaakt. De politieagenten die worden opgeleid worden onderdeel van de oorlog, of zij dat willen of niet. Het is onmogelijk om een onderscheid tussen politie- en militaire taken te maken. De Afghaanse politie vecht schouder aan schouder tegen de Taliban.

De PvdA kan met de beste wil van de wereld een te verwachten motie van de SP niet verwerpen, daar de PvdA niet in de exit-strategie van de NAVO gelooft.  De VVD daarentegen kan ook niet overstag. De VVD is een loyale bondgenoot van de VS en de NAVO en zal de missie dus willen volbrengen.
Een win/win-debat voor Harry van Bommel. Draait de PvdA, of VVD, dan kan van Bommel wijzen op de onbetrouwbaarheid van de desbetreffende partij. 

Draaien de partijen niet, dan heeft van Bommel er eigenhandig zorg voor gedragen dat de formatiebesprekingen  tussen VVD en PvdA onder spanning komen te staan.

"Divide et impera" is misschien teveel eer voor Harry van Bommel, maar dat hij strategisch druk uitoefent staat als een paal boven water.