maandag 15 oktober 2012

Europese oliesancties tegen Iran een wassen neus

De EU is een papieren tijger, veel geschreeuw weinig wol. Dat blijkt ondermeer uit de sanctiestegen Syrië en recentelijkde oliesanctie tegen Iran. De Europese landen zeggen het een, maar doen het ander. Hebzucht is belangrijker dan principes aldus de verschillende zakelijke graaiers in de soevereine natiestaten binnen de EU.

De sancties worden echter op grote schaal omzeild, zo tonen onder meer websites die het internationale scheepsverkeer monitoren en cijfers van het Internationale Energieagentschap.      .....ook westerse oliehandelaren zijn bij de smokkel betrokken.
 Bij individuele EU-lidstaten is het vaak onduidelijk wie er toeziet dat bedrijven zich aan de Europese regels houden. In Nederland wijzen de ministeries van Economische Zaken, Buitenlandse Zaken en Binnenlandse Zaken naar elkaar.

Niet verbazingwekkend dat Marietje Schaake van D66 zich irriteert aan de labbekakkige houding van de verschillende lidstaten. Marietje Schaake is een van mijn favoriete D66'ers -Boris Ham was de andere - Marietje en ondergetekende zullen het nooit eens worden over de EU, of de rol van de EU, maar Marietje Schaake is een van die politici die communiceert met haar achterban en openstaat voor dialoog, dat is veel reden om veel respect te hebben voor Marietje Schaake en te luisteren naar wat haar invalshoek is.

Schaake tweet:
@FrankBerkemeier Handhaving is 1 vd punten waar ik continu druk op zet, belangrijk voor geloofwaardigheid en effectieve uitvoering sancties!

Hopelijk pakt de EU nu eens een keer door en nagelt het de zakelijke grootgraaiers aan de schandpaal. Benoem en beschaam deze hebzuchtigen, achtervolg ze en stel hen lastige vragen, want meer dan hebzucht is het niet.