woensdag 24 oktober 2012

De JSF is het laatste lijntje met Pim

Welke erfenis heeft Pim Fortuyn eigenlijk achtergelaten? De PVV? Nee. De discussie over immigratie en integratie? Ook niet, dat was al door Bolkestein aangezwengeld. Vreemd genoeg is dé erfenis van Pim Fortuyn de aanschaf van de JSF. Pim die vlak voor zijn dood voorstander werd van de JSF, waarschijnlijk ingegeven door Mat Herben, groot voorstander van de F35. 

 De steun die de LPF gaf in 2002 is tot op de dag van vandaag reden voor controverse binnen de Nederlandse politiek. Het grootste gedeelte van Nederland is tegen aanschaf van de JSF. Een tegenzin dat is gebaseerd op emotie en niet op feiten. Nederlanders zijn over het algemeen tegen alles dat te maken heeft met wapens en defensie, zo ook tegen de JSF. Dat de JSG zorg draag voor banen en innovatie boeit de meeste Nederlanders niet. De pacifistische onderbuik is tenslotte de pacifistische onderbuik.
In de echte wereld echter zijn er andere zaken die komen kijken bij de aanschaf van de JSF en dat zijn inderdaad banen en innovatie. Iets dat meer dan noodzakelijk is in Nederland met een worstelende economie.  Op de site van deRijksoverheid is het volgende te lezen:

Het JSF-project levert op korte termijn banen op en versterkt de innovatiekracht van de Nederlandse economie. In de periode 2013-2017 leidt het project tot maximaal 1.350 extra arbeidsjaren aan werk. Dat schrijft minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) 24 oktober 2012 aan de Tweede Kamer.
'Het Nederlandse bedrijfsleven profiteert van deelname aan het JSF-project', aldus minister Verhagen. 'Het levert nu banen op voor mensen die in deze moeilijke economische tijden anders mogelijk werkloos zouden zijn.'
en:

Volgens SEO verschuift de werkgelegenheid in de loop van het project, dat duurt tot 2074, naar andere sectoren. Ondernemers blijven echter ook op lange termijn profiteren van de kennis en kunde die ze opdoen dankzij het project.
De totale omzet van Nederlandse bedrijven die betrokken zijn bij het JSF-programma wordt geschat op een bedrag van €24 tot €38 miljard. De onderzoekers verwachten dat de Nederlandse luchtvaartsector minder goed in staat is te vernieuwen en kennis en kunde te ontwikkelen wanneer besloten wordt eerder uit het project te stappen.

De tegenstanders van de JSF zien dus liever meer werklozen en een de afvoer  van kennis naar andere landen. Deze mensen zien liever dat de Staat deze mensen betaalt via een WW-uitkering. Curieus.
De grote vraag is nu wat de zigzaggers van de PvdA gaan doen. Voor-tegen-voor-tegen.  "We kunnen als PvdA de risico's die aan het JSF project verbonden zijn niet voor onze rekening nemen" valt na te lezen op de PvdA-webpaginaen "De PvdA wil dat Nederland zich terugtrekt uit het JSF project en te zijner tijd een mogelijke opvolger voor de F 16 van de plank koopt."

Duidelijke taal? Nee. Diederik Samsom zigt, of zagt er vandaag lustig op los:
Het JSF-programma staat ook met stip op de agenda van de formateurs Diederik Samsom en Mark Rutte, zeker nu de Algemene Rekenkamer heeft berekend dat doorgaan met de JSF goedkoper is dan ermee te stoppen.

PvdA buitenlandspecialist FransTimmermans zal binnenkort aangeven altijd al voorstander te zijn geweest de JSF aan te schaffen. 

Al met al zou Pim het zo gewild hebben, dat is duidelijk.