dinsdag 9 oktober 2012

De hypotheekrenteaftrek zal hoe dan ook bespreekbaar zijn in deze formatie

Mark Rutte gaf de afgelopen verkiezingscampagne aan de bestaande gevallen van aflossingsvrije  hypotheken met rust te laten.  VolgensRutte:
"Eén ding weet ik zeker: als de VVD niet in het kabinet zit, betekent dat het einde van aflossingsvrije hypotheken voor bestaande gevallen. Die garantie kun je bijna geven."
"Bijna" is een politieke verklaring die niet volgehouden kan worden. De Henk-  en Ingridhypotheek is eenvoudigweg niet houdbaar. Het verziekt en verstart de woningmarkt.

Het huidige prijsniveau is gelijk aan het prijsniveau van 2004. Het einde van de daling is nog niet in zicht. Nu zijn er mensen die u vertellen dat het allemaal niet zo erg is, omdat er spaargeld tegenover staat. Dat klopt maar gedeeltelijk. Het spaargeld zal ook de pensioenen moeten aanvullen die flink onder druk staan in de huidige crisis.

Diederik Samsom is reëler in zijn diagnose over de huizenhoge Nederlandse hypotheekschuld. Samsom gaf aan de schuld in 20-30 jaar geleidelijk af te bouwen. Een prima concept, mits de Nederlandse spaargelden met rust worden gelaten. 

Een hervorming van de hypotheekrente is een noodzaak om Nederland uit de crisis te krijgen. Door de hypotheekschuld in combinatie met een verslechterende economie zullen de financiële markten minder vertrouwen krijgen in de vijfde economie in de eurozone die Nederland nu is.
Als huizenbezitter is het geen pretje, je bezit in waarde te zien verminderen, maar het is ook niet reëel een bezit met een aflossingsvrije hypotheek te overwaarderen.

Het omzetten van een aflossingsvrije hypotheek in een andere vorm waarin afgelost wordt, heeft de medewerking van banken nodig die het voor bijna onmogelijk houden om aan huizenbezitters een hypotheek te verstrekken. De banken hebben echter een morele plicht nieuwe hypotheken te verstrekken. Banken hebben aflossingsvrije hypotheken met plezier verstrekt zonder echt op de gevaren te wijzen. Verder zijn meerdere banken met belastinggeld gesteund in een moeilijke periode. Er zijn voor banken dan ook geen beperkingen of barricades te verzinnen om Nederland minder aflossingsvrij-afhankelijk te maken. 

Aflossingsvrije hypotheken zijn een tijdbom. Er is nu nog tijd die tijdbom onschadelijk te maken, maar met struisvogelpolitiek zal die tijdbom afgaan met alle rampzalige gevolgen van dien.