zaterdag 27 oktober 2012

De holle "C" van het CDA

Op het partijcongres van het CDA vielen harde en eerlijke woorden. Voor het eerst werd de teloorgang van het CDA gekoppeld aan het CDA en niet aan de PVV, wat vele CDA-mastodonten Nederland wilde doen geloven. 


"CDA trekt boetekleed" aan kopt de NOS om vervolgens veel waarheden over het CDA, door het CDA te publiceren:

Volgens Rombouts is de grote nederlaag, waarbij de partij van 21 naar 13 zetels terugging, te wijten aan drie O's: de Onduidelijkheid bij kiezers waar het CDA voor staat, de Onenigheid en het "gedoe" binnen de partij en de Onbekendheid van de lijsttrekker en de kandidaat-Kamerleden.

Duidelijke taal van Rombouts die vervolgens de CDA-mastodonten onderuit de zak geeft, iets dat politiekvolgend Nederland al keer op keer heeft gedaan.  Rombouts noemt, heel sjiek, geen namen, maar Lubbers en van Agt komen automatische bovendrijven
Rombouts noemde geen namen maar zei wel dat CDA-prominenten mensen "beschadigd hebben". De uitspraken die ze gedaan hebben waren volgens hem "funest" voor de partij. Rombouts zegt dat het niet erg is dat mensen het op de inhoud oneens zijn, maar de leden en de kiezers moeten volgens hem wel duidelijkheid over de koers van de partij hebben.
Rombouts merkte fijntjes op dat deze "mastodonten" zich flink hebben laten horen maar dat hij ze, nu het er echt op aan komt en er over de koers gesproken moet worden, niet op de eerste rij ziet zitten.

Wat mijn bevreemd is, dat Rombouts spreekt over de O van onduidelijkheid om vervolgens op het congres de volgende uitspraak te doen:
"We gaan als CDA de C minder geprononceerd naar buiten brengen. Maar we verloochenen 'm niet" 

Die uitspraak maakt het CDA onduidelijker in haar doelstellingen. Het CDA wil eigenlijk van de C af om verder te gaan als, ja als wat eigenlijk? Conservatief zal de partij onder Peetoom nooit worden en christelijk blieven de "christendemocraten" minder en minder. Al met al meer vervlakking waar het CDA juist tegen wil strijden.

Met de verdere uitholling van de "C" is het heel goed mogelijk dat de ChristenUnie en de SGP gaan profiteren. De CU de linksere christenen in de samenleving die zich nog steeds christelijk uitdragen, niet de christenen die bijvoorbeeld GroenLinks of PvdA stemmen dat zijn geen christenen in de zin van het woord, maar agnosten die nog uit de kast moeten komen.

De SGP kan profiteren van de conservatieve katholieken die nu nog, uit traditie, bij het CDA aangesloten zijn, maar die door de holle "C" zich na dit congres ontheemd voelen.

Het CDA wil minder C om zodoende andere kiezers aan zich te binden, een vreemde constatering van het CDA, daar andere niet-christelijke partijen al ruimschoots binnen het politieke speelveld vertegenwoordigd zijn.

Met meer "C" onderscheidt het CDA zich van ander partijen, met minder "C" vervlakt het CDA en wordt het nog minder nietszeggend dan het nu al is.