maandag 22 oktober 2012

De Europese Unie verdeelt Europa en bevordert extremisme

In Brussel zal het in alle toonaarden ontkend worden, maar het is een gegeven dat de Europese Unie aan de basis staat van de huidige en komende onrust binnen de Europese Unie.


Er zijn meerdere oorzaken aan te wijzen. Een van de oorzaken van de huidige onrust is de opgedrongen Euro. Veel inwoners van veel Europese landen wilden deze ellendige munt niet, de euro werd echter door de strot van de gemiddelde Europeaan geramd. 

Een andere oorzaak is de contante Europese agritpop over de denationalisatie van de Natiestaten. Dit Brusselse gedram heeft tot gevolg dat het nationalisme en regionalisme binnen landen die zijn getroffen door de Europese regelzucht een vlucht naar voren maken. 

Hét voorbeeld is Griekenland. De Grieken die hoe dan ook integraal onderdeel moest uitmaken van de Europese Unie. Hoe ver de nationale en Europese politici gingen blijkt wel dat Griekenland de Europese Unie in werd gefraudeerd. Een handeling die normaal tot rechtsvervolging zou leiden, maar die, wanneer het om de Europese Unie gaat straffeloos wordt toegelaten. Tot de dag van vandaag is er niet een politicus geweest die verantwoordelijkheid voor de Griekse fraude heeft genomen en is er niet een politicus vervolgd voor het verzwijgen van de frauduleuze handelingen uitgevoerd door Griekenland in naam van de "heilige" Europese eenwording.

Het gevolg van het denationaliseren van Griekenland is bekend: de opkomst van de Gouden Dageraad.  Deze extreem nationalistische partij is een reactie van de Grieken op de Europese bemoeizucht en regelgeving. De Europese Unie is dus medeverantwoordelijk voor iedere immigrant die door aanhangers van de Gouden Dageraad in elkaar worden gemept, iets waar men in Brussel doodstil over is. 

Spanje is een ander voorbeeld. Met de economische crisis is de regionalisatie en onafhankelijkheidsdrang van Catalonië in een stroomversnelling geraakt met gevolgen voor Baskenland dat met een scheef oog naar de Catalanen kijkt en de ontwikkelingen in de gaten houdt.

Waar het economisch slecht gaat steekt nationalisme op, dat is een wijsheid die terug gaat tot de oudheid. Het is daarom ook verbazingwekkend dat deze wijsheid niet voor waarheid wordt aangenomen in Brussel. De oligarchen in Brussel blijven denken dat meer Europa meer democratie en meer vrede brengt, het sluit de ogen voor het tegendeel dat hen dagelijks in het gezicht staart.