woensdag 17 oktober 2012

Centraal Joods Overleg doet niet mee aan de hallelujastemming inzake vereuropeïsering van de Tweede Wereldoorlog

Nu de generatie die de Tweede Wereldoorlog daadwerkelijk heeft meegemaakt langzamerhand verdwijnt, zijn er Nederlanders die in het kader van de verregaande vereuropeïsering diezelfde Tweede Wereldoorlog trachten te bagatelliseren. te versimpelen tot een rimpeling in de vijver, een geschilletje waarin iedereen slachtoffer was. Het typische Europese gelijkheidsdenken met een sausje van de Nederlandse zesjescultuur. Relativisme zo u wilt.

Vorden was in 2012 de voorloper. Tijdens 4 mei leek het de VVD-burgemeester een goed plan om ook de Duitsers te herdenken. Die waren tenslotte ook slachtoffer van Hitler of zoiets, dat de Wehrmacht net zo fout was als de SS, soit. Lullen we verder niet over, tenslotte was het een soort burgeroorlogje volgens de relaiveerders.

Het Limburgse Geffen heeft het iedereen-is-slachtoffer-stokje overgenomen door zaterdag een monument onthullen met Duitse en Engelse namen. Een Europees oorlogsmonument voor de Tweede Europese Burgeroorlog, de eerste was van 1914-1918.

Nu is het tegenwoordig zo dat voornamelijk de Joodse organisaties spreken namens alle slachtoffers en dat mag dus helemaal niet volgens de relativeerders. Zij beweren dat die dekselse Joden de Tweede Wereldoorlog trachten te verjoodsen en toe te eigenen. Absolute onzin en het zegt alles over de mensen die dit soort onzin beweren. 

De Tweede Wereldoorlog is hèt voorbeeld tussen goed en kwaad, dat je de huidige generatie Duitsers niet meer kwalijk neemt wat hun grootouders hebben gedaan is meer dan logisch, maar dat houdt niet in dat je deze periode van duisternis en kwaad moet terugbrengen naar "iedereen is slachtoffer"
Het CJO geeft het in zijn verklaring dan ook uitstekend weer:
Oorlogsmonument te Geffen met ook namen gesneuvelde Duitse soldaten
Het Centraal Joods Overleg (CJO) waarschuwt voor het gevaar van het veronachtzamen van het verschil tussen daders en slachtoffers, waardoor het zicht op onze historie verduisterd wordt. In Geffen wordt zaterdag a.s. een oorlogsmonument onthuld waarop de namen van burgerslachtoffers, Britse soldaten maar ook de namen van Duitse militairen die in de oorlog in Geffen zijn gesneuveld, staan.
Het bij elkaar brengen van de daders van de gruwelen van de WO II en de slachtoffers daarvan, doet groot onrecht aan degenen die slachtoffer waren van een moordzuchtig regime en hen die het kwaad bestreden. In Nederland moeten wij er voor waken de geschiedenis niet te vervalsen door iedereen onder dezelfde noemer te willen herdenken. Zo verliezen we de lessen die de historie ons leert uit het oog.
Oorlogsmonumenten in Nederland zijn bedoeld om de slachtoffers en de verdedigers van onze vrijheid te herdenken en te eren. Alles wat daar afbreuk aan doet betekent een verminking van de waarheid en een bezoedeling van de nagedachtenis aan hen.

Geef het nog een jaar of tien en de Europa-relativeerders van nu zullen erop staan dat Nederland op 5 mei 1945 werd bezet door de Amerikanen.