woensdag 24 oktober 2012

Cast Lead 2 in de maak?

"Your visit today officially announces the break of the economic blockade and political blockade imposed on the Gaza Strip by the forces of injustice."

Bovenstaande
woorden werden uitgesproken door de minister-president van Hamas Ismail Haniyeh bij het bezoek van de Emir van Qatar, waarmee vastgesteld is dat er geen blokkade meer is.

Om het breken van de blokkade te vieren hebben leden van Hamas, de militaire tak van Fatah en de de islamitische Jihad meer dan tachtig raketten en mortiergranaten op Israël afgevuurd. Zeven raketten afgevuurd op Ashkelon werden door  Iron Dome onderschept, maar door het gebrek aan Iron Dome eenheden zijn de Israëlische steden en dorpen dichter bij de Gazaanse grens onbeschermd.  Israël heeft tot dusver ongehouden gereageerd, ja er zijn vergeldingsaanvallen geweest, maar er is zeker niet met volle kracht door Israël gereageerd.

Daar kan verandering in komen. Netanyahu heeft aangekondigd dat Israël krachtiger zal reageren op Palestijnse agressie. Iedere mortiergranaat en raket afgevuurd op Israël is een oorlogsmisdaad waar Israël tegen op dient te treden. Israël heeft de plicht de bevolking te beschermen en het recht aan te vallen om zichzelf te verdedigen.  Termen als buitensporig geweld zullen ongetwijfeld gebruikt worden, maar zijn loze woorden. In een oorlog ga je uit van veel vuurkracht. Nevenschade is betreurenswaardig,  maar onvermijdelijk zeker in dichtbebouwd gebied. 

Of het een tweede Cast Lead wordt hangt af van de Palestijnen, wanneer zij doorgaan met het leggen van bermbommen aan de Gazaans/Israëlische grens  en de meedogenloze raket- en mortieraanvallen zal Netanyahu geen andere keus hebben Gaza binnen te vallen om zoveel mogelijk schade aan te richten aan Hamas-infractructuur en infrastructuur van andere extremistische organisaties.

Hamas gokt erop dat de verbeterde verstandhouding tussen Hamas en de Moslimbroeders in Egypte, het bezoek van de Emir van Qatar en de komende Israëlische verkiezingen er voor zullen zorg dragen dat Israël terughoudend zal blijven reageren.  Een denkfout dat Gaza en zijn inwoners duur kan komen te staan. 

Israël heeft het zuidelijk front te lang genegeerd, bang voor gevoeligheden van buitenaf. De druk van binnenuit zal echter groter en groter worden. Vandaag waren er vijf gewonden te betreuren waarvan twee gewonden in kritische toestand. Het kan dus zomaar gebeuren dat een tweede Cast Lead onvermijdelijk is. 

Het veelgehoorde argument van de "antizionisten" dat de afgevuurde raketten een soort verbeterde vuurpijlen zijn is een pervers argument en doet de waarheid geen eer aan zoals onderstaande foto's duidelijk aantonen.


Koran Klux Klan