dinsdag 23 oktober 2012

Amerikaanse presidentskandidaten vermijden bleke, weke, pacifistische Europa in debat

Het was duidelijk, tijdens het laatste debat tussen Romney en Obama ging het voornamelijk over Iran, Israël, Syrië, Pakistan en China. Verder ging het over de Amerikaanse economie en andere Amerikaanse aangelegenheden. 


Wat opviel is dat beide heren voor het oplossen van wereldwijde problemen de Europese Unie niet noemden. Een terechte keuze van Obama en Romney, omdat zij beide weten dat de meeste Europeanen het liefst de Amerikanen de hete kastanjes uit het vuur laten halen om vervolgens diezelfde Amerikanen weg te zetten als agressor en bezetter, zo rollen de weke, bleke, pacifistische Europeanen.
Amerika weet dat wanneer het er echt op aankomt zij niet op de Europese landen hoeft te rekenen.  Nederland is daar het perfecte voorbeeld van. Er is een NAVO-afspraak dat 2% BNP aan defensie zal worden besteed. Nederland gaf in 2011 0,9% BNP uit. 

Amerika weet dat de EU geen militaire vuist durft te maken en dat de wil in de meeste landen ontbreekt om offers te brengen voor vrede en veiligheid. Het Verenigd Koninkrijk is de enige positieve uitzondering voor de Amerikanen.

De EU en Europa waren voor Romney en Obama geen onderwerp van gesprek, de Europese praatcrisis gaat aan de Amerikanen terecht voorbij. 

Europeanen zijn praters, Amerikanen zijn doeners.