zondag 30 september 2012

Weg met de verengelsing van de Nederlandse taal

Nederlanders zijn een typisch "weg met ons" volk, inclusief diegenen die denken dat zij het niet zijn. Het beste voorbeeld van "weg met ons" is de verengelsing van de Nederlandse taal. Voor het aantreden van de nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Anouchka van Miltenburg was een van de vragen van - nota bene - de PVV, of de kandidaten  op een van de vragen antwoord konden geven in het Engels. Van Miltenburg antwoordde terecht, dat in het Nederlandse parlement de Nederlandse taal wordt gesproken. 
Ik hoop dat van Miltenburg haar belofte gestand zal doen door in te grijpen bij de verengelsing van de Nederlandse taal,iets waar de minister-president Rutte een handje heeft om Engelstalige termen door zijn Nederlandstalige  te verweven. Maar niet alleen de MinPres doet het. In een van debatten over Haren werd de term "social media" met regelmaat door parlementariërs en bewindslieden gebruikt, waar sociale media met hetzelfde gemak gebruikt kon worden. Een ander voorbeeld is dat iedere nieuw Kamerlid een "maidenspeech" houdt tegenwoordig. Maidenspeech..... een toespraak voor een jongejuffrouw? Goed om te weten dat nieuwe Tweede Kamerleden meisjestoespraken houden, dat klopt dan weer wel, maar noem het dan ook zo.

Andere niet Tweede Kamer gerelateerde voorbeelden zijn het o zo populaire "personal coach" of persoonlijke begeleider, "manager" of leidinggevende, "undercover" of een stille, Game changer waar kantelpunt wordt bedoeld, of formatie watch waar formatievolgen een prima alternatief is. De voorbeelden zijn dus legio. Het Engels wordt gebruikt om het "interessanter" te maken en daarmee denkt men zichzelf interessanter te maken. Het typische Nederlandse Calimercomplex. Het spreken van je moerstaal heeft meerdere voordelen. Een groot voordeel is dat de Engelse taal niet verkracht wordt door het Nederlandse accent, een tweede belangrijk voordeel is dat taal verbindt. 
Het verdwijnen of kleiner maken van de Nederlandse taal heeft als gevolg dat de tweedeling in de maatschappij alleen maar zal groeien. 
Nederlands omdat het kan en Nederlands omdat het moet. Capiche?