zaterdag 8 september 2012

VVD dient op de valreep nog twee gevaarlijke voorstellen in

Voorstel een is het onzalige plan de beide Kamers te verkleinen naar respectievelijk 100 en 50 zetels. In een tijd waarin de samenleving polariseert en ingewikkelder wordt door verdere internationalisering is het een regelrechte schande dat de VVD schaalverkleining wil Nederland heeft nu al een van de kleinere parlementen wereldwijd. De zogenaamde voorbeeldfunctie en besparing die het zogenaamd zal opleveren gaat ten koste van de democratie. Het nut van minder Kamerleden is niet bewezen en daarom onwenselijk.Voorstel twee is nog waanzinniger en een aantasting van de  trias politica. Leest u even mee:
DEN HAAG (PDC i) - Niet de rechter, maar de wetgever moet bepalen of Nederlandse wetten strijdig zijn met internationale verdragen. Dat is de strekking van een voorstel voor wijziging van de Grondwet dat vandaag door VVD-Kamerlid Joost Taverne i aanhangig is gemaakt in de Tweede Kamer.
Volgens het voorstel, dat al in februari werd aangekondigd, zouden de artikelen 93 en 94 van de Grondwet moeten worden gewijzigd. De mogelijkheid van toetsing van wetten aan internationale verdragen door een rechter komt in het voorstel te vervallen, omdat internationale verdragen vaak te algemeen geformuleerd zijn. In plaats daarvan moet de wetgever tijdens het wetgevingsproces nog nauwkeuriger dan nu gebeurt zorgen dat wetten voldoen aan internationale verdragen.
Voorschriften van lagere orde dan wetten zullen ook na de voorgestelde wijziging nog door de rechter kunnen worden getoetst.
De voorgestelde Grondwetswijziging heeft geen gevolgen voor de werking van bepalingen en besluiten in het kader van de Europese Unie.

VVD is Staatsrechtelijk volledig van het pad af. De snelheid van handelen duidt op een verborgen agenda, welke weet ik niet, maar misschien zal het ooit worden geopenbaard.