maandag 10 september 2012

Tachtig Imams, Rabbijnen en David Cameron vechten tegen religieuze intolerantie

Daar waar de VVD onvoorstelbaar trots was, dat David Cameron op de VVD-partijcongres een videoboodschap had ingesproken, heeft diezelfde David Cameron ideologisch weinig met de VVD-principes op. Lees de uitspraken van David Cameron op de websitevan de ChristenUnie:


,,Mijn partij werkt in Europa samen met de ChristenUnie aan een beter en beperkter Europa dat zich inzet voor vrede, veiligheid en handel. Arie Slob heeft recent weer laten zien dat hij zijn bijdrage wil leveren om Nederland door de crisis te leiden. Gezamenlijk pleiten wij voor een krachtige samenleving waarin sterke gezinnen, verenigingen en geloofsgemeenschappen laten zien wat ze samen kunnen bereiken wanneer ze samen bouwen aan een beter land. Arie Slob kan hieraan een grote bijdrage leveren."

Sterke gezinnen, verenigingen en geloofsgemeenschappen laten zien wat ze samen kunnen bereiken wanneer ze samen bouwen aan een beter land..... daar is weinig liberaals in terug te vinden,
wel veel conservatsime, iets waar de VVD na gedoog-1 in rap tempo afstand van heeft genomen. Het was dan ook typisch Calimerogedrag van de VVD door zo trots te doen over de Cameron verschijning op het partijcongres. 

De geloofsgemeenschappen die op dit moment het meest onder vuur liggen in Europa zijn het Jodendom en de Islam.  Religieuze intolerantie gevoed door politieke partijen als de PVV en de Partij voor de Dieren maken het mogelijk dat seculier extremisme hand over hand toenemen.

Het was dan ook opmerkelijk dat tachtig imams en Rabbijnen in Parijs, in goede harmonie bij elkaar kwamen om deze negatieve ontwikkeling in de maatschappij te bespreken.

Moshe Kantor, voorzitter van het European Jewish Congress dat 42 Joodse gemeenschappen in Europa sprak de volgende woorden in zijn openingstoespraak:
"We, Muslims and Jews, stand together and tell our rivals: 'You cannot change our culture, tradition and religion.' Whoever wishes to tear us away from our tradition tears away a rich mosaic that is the base of Western society."

De Britse imam Abdul-Jalil Sajid meldde ondermeer in respons tot het antisemitisme onder jonge moslims:
"We're cousins in blood and brothers by fate ... Only dialogue can help us overcome our differences."

Het is opmerkelijk dat, waar de seculieren alleen maar haat kunnen saaien, of selectief zijn in hun steun aan een bepaalde religieuze groepering, de religieuzen veel breder zijn in hun opvattingen naar alle partijen toe. 

Om in die sfeer te eindigen: De seculiere extremisten kunnen wel wat naastenliefde gebruiken. 

Salaam, shalom, vrede zij met u.