dinsdag 18 september 2012

Nederland krijgt de Sharia4 dat het verdient

Slimme jongens, de jongens van Sharia4. Ze bekijken een volksaard en weten vervolgens precies hoe zij kunnen opereren. De Nederlandse volksaard is gewogen en te laf bevonden door de jongens (en meisjes?) van Sharia4. 


Op overtuigende wijze weten zij hun misnoegen kenbaar te maken en via indirecte doodsbedreigingen weten zij de juist snaar van angst te raken. Kudos dus voor de psychologie van Sharia4 daar zij weten dat geen enkele Nederlander naar de AK47 zal grijpen om deze geitenneukers een enkeltje profeet Mohammed te geven. Sharia4 krijgt dus alle ruimte op alle niveaus zichzelf te kunnen uiten over een film waarin de profeet naar hun zeggen wordt beledigd.Het eerste bewijs van de laffe Nederlandse volksaard zijn we bij burgemeester in oorlogstijd van der Laan die niet ingrijpt bij de eerste illegale demonstratie en  zelfs een tweede demonstratie toestaat onder het mom van vrijheid van meningsuiting. Zal wel het aloude Nederlandse gedogen zijn.

Een tweede bewijs van de laffe Nederlandse volksaard is het relativeren door D66-achtige figuren die onmiddellijk de aandacht wensen af te leiden door te wijzen naar christen en naar joden, alsof aanhangers van deze religies de laatste tijd de straat zijn opgegaan om een Amerikaanse ambassadeur te verkrachten en te vermoorden, of om overal ambassades van islamitische landen in de hens te steken. Deze laffe Nederlanders relativeren alsof er geen morgen bestaat, want zij zijn bang voor hun eigen schaduw.

Een derde bewijs van de laffe Nederlandse volksaard is de rol van de media waarin arabisten en Arabisch ogende mevrouwen er alles aan mogen doen het probleem te bagatelliseren. "Zo erg is het allemaal niet" en "die fundamentalisten daar is best wel mee te prietpraten." 

Een laatste bewijs dat Nederland de sharia4 verdient is het doodeenvoudige feit dat Nederlanders hard roepen vanaf de zijlijn, maar weigeren een grote tegendemonstratie te houden waarin duidelijk wordt aangegeven dat het genoeg is. Ja, er worden meerdere artikelen geschreven, maar die lijers van sharia4 zullen dat echt niet lezen.  Een demonstratie echter met teksten als: "onthoofd alle geitenneukers die de Nederlandse wet niet respecteren", of "dood aan alle salafisten die Nederland onteren" zou een leuk beginnetje zijn. 

Sharia4 weet echter dat Nederlanders te laf zijn en op hun ikea-bank blijven zitten terwijl andere punnikende Nederlanders de daden van sharia4 tot hun dood blijven goedrelativeren. 

Kudos dus voor Sharia4 jongens- en meisjes die het wel aandurven voor hun mening op te komen en de rug recht te houden.