woensdag 19 september 2012

Natuurlijk was Jezus getrouwd

Opschuddinkje in christelijke wereld. Er is een stuk tekst gevonden uit de vierde eeuw waaruit blijkt dat Yeshua (Jezus) het heeft over zijn vrouw Miriam (maria).  De tekst blijkt na bestudering door diegene die we verstand van hebben authentiek te zijn en geen vervalsing.

Ik heb nooit begrepen waarom in de christelijke leer er vanuit is gegaan dat Jezus vrijgezel zou zijn.  Het klopt eenvoudig niet met de Joodse cultuur en het tijdsbeeld.

Voortplanting was in die tijd een absolute noodzaak om de stam in leven te houden, voor die voortplanting was het huwelijk toentertijd een noodzaak.

Het is onvoorstelbaar dat de Jood Yeshua in die tijd niet getrouwd was, zeker gezien het feit dat hij zijn ding ging doen op 30 jarige leeftijd. Daarvoor werkte hij en leerde hij, was getrouwd en had kinderen. Dat is de logica die de tijd dicteert.

Ik begrijp dan ook niet waarom christenen daar zo moeilijk over doen. Accepteer het tijdsbeeld, de joodse cultuur en riten en gebruiken uit die tijd. Zei Jezus niet: hij die zonder zonde is werpe de eerste steen? Met andere woorden iedereen is menselijk, waaronder de timmermanszoon uit Nazareth.

Jezus was een Jood, was getrouwd en had kinderen. Zijn schoonmoeder was waarschijnlijk niet al blij met zijn beroep als timmerman, maar je kunt er donder op zeggen dat zij na het huwelijk iedere week aan haar dochter zou vragen wanneer zij oma zou worden.

Het tijdsbeeld dicteert de geschiedenis, niet de dogma's van een religie.