donderdag 20 september 2012

Kamp, Rutte en Samsom fier overeind na formatiedebat

Het moge na donderdag duidelijk zijn dat de informatie al een eind gevorderd is. Tijdens de verkenning gaven de meeste partijen aan dat de PvdA en de VVD het maar moesten proberen om vervolgens in de Kamer verbaast te reageren dat de PvdA en de VVD het ook daadwerkelijk proberen.  Een ietwat vreemde gang van zaken. Voornamelijk Sybrand Buma  Emile Roemer en Alexander Pechtold konden er niet over uit dat zij aan de zijlijn staan en geen stem hebben in deze informatieronde. De zuurgraad spatte af en toe van het scherm.Mooi ook te zien dat Rutte en Samsom elkaar uit de wind hielden, waarbij Rutte op een goed moment Samsom te hulp schoot nadat Roemer weer eens een zure oprisping had.

Het summum aan eensgezindheid was de gezamenlijke motie van PvdA en VVD om de heren Bos en Kamp officieel als informateur te benoemen. Een motie waar D66 tegen zal stemmen, aldus Alexander Pechtold. Het waarom is iedereen onduidelijk. De enige reden is de enorme teleurstelling van Pechtold niet betrokken te zijn bij deze formatie, waar hij eerst volgens de peilingen onontbeerlijk zou zijn.  Een slechtere winnaar dan Alexander Pechtold bestaat er simpelweg niet.

Henk Kamp wist de vragen van de heren en dames politici effectief en efficiënt te beantwoorden. Op de vraag van Pechtold waarom er geen verslag was over een reflectiegesprek met Samsom en Rutte antwoordde Kamp episch: "Je kunt geen verslag maken van een gesprek dat er niet is." 

Rutte en Samsom werden "stevig" ondervraagd door de komende oppositie, maar bleven duidelijk overeind. Een mooi voorbeeld was het aanvalletje van Roemer op Samsom over de, volgens Roemer, onoverbrugbare  verschillen tussen VVD en PvdA, Samsom pareerde door Roemer te vragen naar de onoverbrugbare verschillen tussen SP en D66 waarmee Roemer eventueel een coalitie wil vormen.
Mochten de Rutte en Samsom op korte termijn een kabinet in elkaar knutselen, dan wens ik de oppositie alle sterkte toe. 
Met de aanvallen van die het tot dusver heeft uitgevoerd hebben de PvdA en de VVD de komende vier jaar niets te vrezen.