zondag 16 september 2012

Het desastreuze buitenlandbeleid van Barack Obama

Barack Obama is een intellectueel, laat is dat voorop stellen, Barack Obama is geen moslim, laat ik dat ook duidelijk maken. Barack Obama durft geen harde beslissingen te nemen ook dat is ondertussen duidelijk. Barack Obama wil alles vreedzaam oplossen, zelfs in situaties waar geweld een noodzaak is. Al met al is Barack Obama meer de Europese metroman dan de Amerikaanse pionier. Het Amerikaanse buitenland beleid is onder Obama gebaseerd op doorgeslagen consensus, terughoudendheid, wegkijken en niet op allesbepalende actie. 

Het begon met de Cairo-speech van Obama waarin hij zijn hand reikte naar de moslimwereld, later was er de buiging voor de Saoedische koning, het afschaffen van de term "war on terror", de weigering om te praten over islamitische terroristen, maar over misdadigers. Politiek correct tot op het bot, maar opgevat  als een  teken van absolute zwakte in Rusland, China en de islamitische landen. 

Dit teken van zwakte betaalt zich nu uit. Obama deed er alles aan om geliefd te zijn. Hij heeft echter het omgekeerde bereikt. De haat voor de Verenigde Staten zit diep en zal dat blijven, daar de Verenigde Staten staan voor vrijheid. 
Het ministerie van Buitenlandse Zaken zoekt tot de dag van vandaag nog steeds naar excuses de misdaden van de militante moslims goed te praten.  Dit valt terug te lezen in een uitstekend artikel in Haaretz.
Tijdens een overleg tussen functionarissen uit Israël en de Verenigde Staten wezen de Israëliërs de Amerikanen erop dat alle Tunesische vrouwelijke ambassadeurs waren teruggeroepen en vervangen waren door mannen. De Amerikaanse functionarissen van Buitenlandse Zaken  dachten en denken dat dit te maken heeft met het oude regime, tenslotte waren die bewuste vrouwen door het oude regime geïnstalleerd. De Israëliërs wezen de Amerikanen erop dat het een teken was van opkomend islamitisch fundamentalisme in Tunesië, daar alleen de vrouwen werden vervangen en niet de mannen die door het oude regime waren uitgezonden. Een typisch geval van discriminatie tussen man en vrouw. De Amerikanen daarentegen weigerden naar de bewijzen te kijken en bleven excuses aanvoeren de maatregel goed te praten. 
Door het zwakke buitenlandbeleid van Obama ruiken de fundamentalisten bloed, omdat deze broeders weten dat de regering Obama excuses zal vinden het gedrag goed te praten. 
De Amerikanen van Obama verwachten dat zolang zij maar blijven praten, excuses vinden en wegkijken voor de reële situatie de zogenaamde Arabische lente zal leiden tot meer democratie in het Midden-Oosten.  Deze desastreuze manier Europees denken zal leiden tot meer geweld tegen Amerikaanse en andere westerse doelen. Laten zien wie de baas is, de geldkraan dichtdraaien, en keihard terugmeppen is de enige manier de moslimfundamentalisten in het gareel te krijgen. Zolang de regering Obama dat niet inziet zullen er nog vele brandende ambassades volgen.