maandag 13 augustus 2012

Zijn vrouwen minder geïnteresseerd in politiek?


Er valt heel wat te kiezen op 12 september.  Eenentwintig partijen maar liefst die 972 verkiesbare kandidaten voortbrengen.  In het vorige verkiezingsjaar van 2010 waren er 296 kandidaten minder beschikbaar. Politiek leeft dus onder de bevolking. Niet verwonderlijk, want alles is politiek.

De vermeerdering in kandidaten geeft ook aan het electoraat de kloof tussen Den Haag en de Nederlandse bevolking wil verkleinen. Ik vraag  mij af of dat signaal wordt opgepikt in het Haagsche.
Een punt dat zeker opvalt is de verdeling mannen/vrouwen. Van de 972 kandidatenzijn er 669 mannen tegenover 303 vrouwen. Vrouwen en vrouwengroepen zullen waarschijnlijk de discriminatietrom slaan, maar ik vraag mij in alle eerlijkheid af, of deze redenering anno 2012 nog steeds op gaat.

Vergeet het glazen plafond, het kan gewoonweg zo zijn dat vrouwen minder interesse hebben in politiek. Daar is niets mis mee, dat heeft niets te maken met een achterstand verzonnen door feministen. Het zou zo maar kunnen dat vrouwen geen zin hebben in politiek gezeur en politieke spelletjes.  Nederland kan er op rekenen dat er bij de presentatie van een komend kabinet het aantal vrouwen wordt geteld en wanneer blijkt dat er "te weinig" vrouwen zitting hebben dan is Nederland weer even te klein en wordt de overbelegen discussie over gelijke kansen weer gevoerd in plaats van te kijken, of de aanwezigen de beste mensen op de beste plekken zijn.

Het is mij om het even of er meer mannen of vrouwen in het Parlement of kabinet zitting nemen. Het is mij echter wel om het even dat er capabele mensen zijn die het land regeren en capabele mensen die de regering controleren.  De "vrouwenkwestie" is een waan van de dag onderwerp en dient begraven te worden. Het onderwerp iedere keer weer aan de orde stellen is de echte discriminatie van de vrouw.