donderdag 30 augustus 2012

Wordt D66 het nieuwe 50+?Stemmersprofielen uit het Nationaal Kiezersonderzoek volgens het ANP:
D66-kiezer vergrijst, SP-kiezer is relatief vaak werkloos, CDA-kiezer is steeds vaker niet-katholiek, PvdA-kiezer is steeds minder honkvast, GroenLinks kiezer is vaker vrouw, VVD-kiezer is vaker hoogopgeleid. 

Wat betreft de VVD, GroenLinks, PvdA, CDA en SP komen de profielschetsen niet echt als een verrassing. De profielschets van D66 echter is van geheel andere orde.
D66 slaagt er dus klaarblijkelijk niet in een nieuwe en jonge groep kiezers aan zich te binden. De groep die in 1966 D66 stemden doen dat dus nog steeds uit volle overtuiging, maar de rek is er klaarblijkelijk uit. De vraag die gesteld kan worden is: heeft D66 een toekomst, of is de partij van Hans van Mierlo overbodig geworden?


Het enige dat D66 min of meer onderscheidt van andere partijen is het rabiate pro-Europa standpunt, hoewel GroenLinks daar hetzelfde over denkt.  Qua onderwijs zitten D66 en GroenLinks ook op een lijn. Economisch neigt D66 echter richting VVD en op andere gebieden richting PvdA.

Je kunt je afvragen of met de komst van de SP en daarmee de teloorgang van de PvdA, de PvdA het nieuwe D66 is geworden en D66 het nieuwe 50+ zal worden.
Wanneer je het PvdA programma erop naslaat staan er veel sociaalliberale standpunten in vermeldt. De linker vleugel van D66 kan zich dan ook prima thuis voelen bij de rechtervleugel van de PvdA of van het bijna verdwenen GroenLinks. De rechterflank van D66 voelt zich waarschijnlijk als een vis in het water bij de linkerflank van de VVD. De Jeanine Hennisflank als het ware. 

Met een constante vergrijzing en weinig tot geen verjonging heeft D66 op termijn een kleine overlevingskans.  D66 werd opgericht om te vernieuwen. Is de ultieme vernieuwing niet het opheffen van D66? Vernieuwing kan tenslotte niet zonder verjonging.