woensdag 29 augustus 2012

Seculiere extremisten bedreigen SGP-voorman

Het beste argument tegen democratie is een conversatie van vijf minuten met een gemiddelde stemgerechtigde.

Bovenstaande quote is van Winston Churchill en zeker toepasbaar op de seculiere extremisten die Kees van der Staaij bedreigen vanwege zijn uitspraak over abortus en verkrachting.

Kees van der Staaij heeft bescherming gekregen tegen mensen die alleen geven om hun eigen vrijheid van meningsuiting, maar die dat mensen met een afwijkende mening niet gunnen.

Kees van der Staaij maakt gebruik van zijn recht als inwoner van Nederland een legale mening te hebben die klaarblijkelijk afwijkt van de gelijkheidsmilitanten. Deze groep mensen is te vinden onder de D66-aanhang en alles ter linker seculiere zijde van de eerdergenoemde politieke partij.

Het bestrijden van andersoortige denkbeelden met argumenten en woorden is volgens het gelijkheidsprincipe niet meer van deze tijd. Iedereen die een religieuze mening  heeft, wordt geridiculiseerd of in het geval van Kees van der Staaij bedreigd. Vreemd dat deze seculiere extremisten dreigen met geweld, het zijn hetzelfde type mensen die dus wel zelf mogen dreigen en geweld mogen gebruiken, maar een voorstander zijn  bezuinigen op defensie en hard schreeuwen bij "excessief politiegeweld".  Zo denken dit soort gelijkheidsdenkers klaarblijkelijk.

Het geeft ook maar weer eens aan dat een deel van de Nederlandse bevolking niet om kan gaan met het begrip vrijheid, dit fenomeen zagen we eerdere terug bij de partij die vrijheid in haar naam voert.
Voor veel Nederlanders betekent het begrip vrijheid iets wat zij vinden en niet wat de ander daar van denkt. Hun definitie van vrijheid wordt dan ook aan anderen opgelegd. Een benauwende gang van zaken, maar helaas gemeengoed in een maatschappij waar doorgeslagen individuele vrijheid wordt verward met vrijheid en de daarmee komende verantwoordelijkheden. Een van die verantwoordelijkheden is het toekennen van het recht aan anderen hun vrijheid van meningsuiting uit te dragen. 

Niet volgens de seculiere militanten die kiezen voor de Animal Farm versie van het begrip vrijheid en gelijkheid.

Afsluitend een uitspraak over vrijheid die ware vrijheid waarborgt: “Je désapprouve ce que vous dites, mais je défendrai à la mort votre droit à le dire”

Ik wens u veel vrijheid toe.