donderdag 16 augustus 2012

De VVD kan wel wat meer werklozen gebruiken


De VVD-realiteit in 2010 inzake het creëren van banen is op zijn zachtst gezegd utopisch.
2010 Elsevier:

 Vanochtend deed Rutte uit de doeken dat hetverkiezingsprogramma van de VVD, mits goed uitgevoerd, leidt tot 400.000 nieuwe banen. Volgens Rutte komt ‘de banenmachine’ weer op gang omdat zijn partij belastingen wil verlagen en voornemens is te investeren in infrastructuur en onderwijs, ‘Wij zijn de echte partij van de arbeid,’ aldus Rutte.

De grote boze buitenwereld waar politieke prietpraat niet geldt is echter een compleetandere, Refdag meldt:

Voor het eerst sinds 1996 zitten in Nederland meer dan een half miljoen mensen zonder werk. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde donderdag dat de werkloosheid in juli met 14.000 personen is gestegen tot 510.000. Dat is 6,5 procent van de beroepsbevolking.
De werkloosheid vertoont al meer dan een jaar een stijgende lijn. De instroom van personen die hun baan verliezen nam toe. Daarnaast vinden relatief weinig werklozen ander werk.

Een pijnlijk cijfer zo vlak voor de verkiezingen. De VVD is dan ook doodstil na de publicatie en waarschijnlijk heel erg bezig naar het zoeken van een spin. 

De grootste stijging van werklozen doet zich voor in de bouwnijverheid, een van de pijlers van de Nederlandse economie.

Er komen geen opdrachten binnen, de utiliteitsbouw is gestorven en door het vastzitten van de woningmarkt is nieuwbouw tot bijna nul gereduceerd.

Mijn voorstel is om de premie-woning weer in ere te herstellen gekoppeld aan een hypotheek waarbij men af moet lossen.  Met de premie-woning krijgen starters weer de kans om op een gezonde manier een woning te kopen. De aflossingsvrije hypotheek is een van de oorzaken dat de woningmarkt de nek is omgedraaid.  Weg ermee, maar kom als regering wel een alternatief. De premie-woning kan dat alternatief zeker zijn, de vraag is of het politieke lef aanwezig is deze subsidie in ere te herstellen.

Onorthodoxe tijden vragen om onorthodoxe maatregelen.