zaterdag 2 juni 2012

Verplicht het Arabisch op Israëlische scholen

Foto Israel Hayom
Een goede buur is beter dan een verre vriend. Dit Nederlandse spreekwoord zou eens ter harte moeten worden genomen in het Midden-Oosten. Om die goede buur te begrijpen is het noodzaak dat je de taal spreekt. Taal is vaak de verbinding voor wederzijds begrip, of in het geval van geen goede buur: de taal van de vijand.

Hamas in Gaza wil het Hebreeuws verplichten op Gazaanse scholen, niet vanuit een  vredesperspectief, maar vanuit een vijandsbeeld en ik moet zeggen vanuit dat oogpunt een handige zet van Hamas.

In Israël zien de IDF en de inlichtingendiensten met lede ogen aan dat het Arabisch dusdanig aan populariteit inboet dat het in de toekomst problemen kan opleveren om inlichtingen te verzamelen over de niet zo vriendelijke buren. Kennis is macht is een universele waarde en dat geldt ook voor Israël. Wil Israël de voorsprong op inlichtingengebied behouden, dan is het zaak de taal te spreken van de vijand die op de drempel van je huis staat. Maak het Arabisch verplicht op Israëlische scholen.

Er is een school in Israël die het goede voorbeeld geeft.
Het is een religieuze school in Rosh Pina, gelieerd aan de IDF.

Naast de Thora wordt de Koran bestudeerd op een niveau dat hoog genoeg is, dat de leerling kan doorgaan voor een Korangeleerde. Bij een wedstrijd Koranlezen eindigde een student van de academie boven de plaatselijke imam. De uitspraak van de leerling was beter.  De school levert toekomstige inlichtingenofficieren voor de IDF en in een later stadium voor de GSS en de Mossad. De kennis van het Arabisch en de Koran is een must wanneer je undercover bent in  bijvoorbeeld Yemen, of Saoedie-Arabië,

De helft van de tijd wordt besteed aan Joodse religieuze studies, Thora, Talmoed, Joodse filosofie en Joodse gebruiken. De andere helft van de tijd wordt besteed aan studies over Arabische landen, Arabische geschiedenis, politiek en het leren van de Arabische taal op hoog niveau.

Student Tsachi G heeft een interessante observatie over de taal van de "vijand":
I walk around the Old City of Jerusalem, I’m conversing with Arabs. The more you know, the more you enter a process where you less and less see Arabic as the language of the enemy and more as a language of our neighbors. Your worldview shifts somewhat to the center. You know that there is terrorism, but you also begin to see those who do not engage in terrorism.”