vrijdag 1 juni 2012

TNS-NIPO: Nederlander wil minder macht Europa

Balen voor de Europaknuffelaars. Alle onderzoeken in Nederland geven aan dat de Nederlander minder Europa wil. Na de ESM-schande, mogelijk gemaakt door partijen die Nederlanders dom vinden is Nederland nog negatiever tegenover de mogol Europa komen te staan, dit ondanks de stroom pro-Europese Agitprop op de publieke zenders. In het kort komt het hier op neer: Nederland haat Europa. Twaalf procent vindt nog steeds dat Europa meer zeggenschap moet krijgen, maar deze twaalf procent leeft in lala-land. Nederlanders houden niet van overheidsbemoeienis.

Tijdens de koude oorlog was er een Nederlandse politicus die tegen een Russische tegenspeler zei en ik parafraseer: "Wanneer de Sovjet Unie Nederland binnenvalt zal Nederland in een tweede Albanië veranderen en dat wilt u niet." Albanië was communistisch, maar erkende de Sovjet Unie niet als gezag. Die tegen-mentaliteit hebben Nederlanders ook met het gezag in Brussel.
Nederlanders motten dat niet.  Iedereen heeft dat in de gaten, behalve de oligarchen in Brussel en meerdere oligarchen  in het Haagsche, die denken nog steeds dat het wel over zal gaan, of zij denken nog steeds dat de meeste Nederlanders orgastisch staan te schreeuwen bij de gedachte van een verenigd Europa, het derde rijk 2.0 zeg maar. Een foute gedachtegang. Zal er geluisterd worden? Alleen bij een verkiezingsuitslag die de heersende klasse in het gezicht schreeuwt. Een hoge opkomst is dus van belang. Hoe hoger, hoe meer stemmen tegen Europa, dat is een zekerheidje. De Amerikanen hebben daar een uitdrukking voor "get the vote out" Met andere woorden mobiliseer de achterban te gaan stemmen. Dat is de opdracht voor alle Eurokritische partijen. Mobiliseer de Nee-stem tegen Europa
2. Nederlanders willen minder macht naar EU
Welke van onderstaande stellingen komt het dichtst bij uw mening?
Mei
2009
September
2011
December
2011
Mei
2012

%
%
%
%
De Europese Unie moet meer bevoegdheden krijgen
19
31
28
12
De EU moet niet meer, ook niet minder bevoegdheden krijgen
38
27
25
28
Nationale staten moeten meer bevoegdheden krijgen
27
19
29
40
Weet niet/ geen mening 
Bron: TNS-NIPO
16
23
19
20