zondag 3 juni 2012

Dit is hèt moment om Iran aan te vallen

Vanuit een militair oogpunt is dit hèt moment om Iran aan te vallen.

Iran schreeuwt zich de keel schor, dat schreeuwen heeft als doel de islamitische wereld aan zich te binden en het schreeuwen heeft als doel de eigen angst te verbloemen. Ondanks de uiterlijke bravoure, is de Iraanse theocratie doodsbang voor een Israëlische aanval. Daar waar Israël doodstil is over haar mogelijkheden Iran pijn te doen, bluft Iran over het ene na het andere wonderwapen, een teken van propaganda, ingegeven door Iraanse angst.


Iran is bang. Bang voor Israël, bang voor de Verenigde Staten, bang voor de situatie in Syrië en daarmee verbonden de situatie in Libanon. Door de verslechterende situatie in Syrië is het juist zaak voor Israël nu aan te vallen. Hezbollah is door de veranderende situatie aangeslagen. Hezbollah laat dat niet blijken, daar het weet dat in het Midden-Oosten het recht van de sterkste geldt. Door die zwakkere positie van Hezbollah is het maar de vraag of het in actie komt bij een Israëlische aanval op Iran. Hamas in het zuiden heeft al aangeven zich niet te mengen in een Israëlische aanval, daar het niet de prijs wil betalen voor de Iraanse gekte van de ayatollahs.

Syrië is dus de sleutel voor een Israëlische aanval. Mocht Assad het land weer volledig in zijn greep krijgen dan is de kans voor Israël verkeken.

Het Israëlische leger is er klaar voor, de vraag is, of de politieke wil in Israël aanwezig is om nu de knoop door te hakken met de internationale besprekingen op de achtergrond die geen garantie geven dat Iran de nucleaire aspiraties op zal geven.