zaterdag 12 mei 2012

Zullen Joden en christenen zich verenigen tegen de islam?

Zullen Joden en christenen zich eindelijk verenigen in hun strijd tegen de genocidale islamitische haat?

Het Colosseum, waar duizenden en duizenden "Judaeis" zijn afgeslacht door de Romeinse keizers, werd voor een avond het decor voor de alliantie tussen christenen en joden tegen "odium fidei" of religieuze haat.

Afgelopen woensdag waren in Rome, stonden Joodse en christelijke leiders voor het eerst zij aan zij in een wake bij kaarslicht om de aanslagen in het Midden-Oosten en Afrika te veroordelen. Het was "interreligieuze" of "oecumenische" dialoog op zijn best. Vergeet de theologische vraagstukken, die onoplosbaar zijn. Er is dringend onderlinge solidariteit over de meest bepalende vraagstuk van onze tijd: de vrijheid van godsdienst.


Het gaat over het recht op leven van Joden en christenen in een islamiserend Midden-Oosten. Sprekend in het Colosseum, veroordeelde de opperrabbijn van Rome, Riccardo Di Segni de Westerse onverschilligheid betreffende het bloedbad van de minderheden in het Midden-Oosten.

Joodse eschatologie bevat vele verwijzingen naar een alliantie tussen Ezau (Rome, het christelijke Westen) en zijn schoonvader Ismaël (de islam) tegen het Joodse volk. Historisch gezien klopt dat ook.

In de islamitische wereld, betaalde Joden racistische belastingen, moesten zij een kledingstuk dragen die hen onderscheidde van moslims, werden het verboden synagogen te bouwen en werden Joden wettelijk verplicht om een ​​ondergeschikte rol in zakelijke samenwerkingsverbanden met moslims aan te nemen. Joden waren, wettelijk geregeld, tweederangs burgers. Het was de islamitische "gouden eeuw".

In de christelijke wereld mochten joden geen eigen land bezitten, woonden zij in getto's, mochten alleen bepaalde beroepen uitoefenen en werden zij veracht als de "moordenaars van Christus."

Maar vandaag, christenen en Joden leven in de schaduw van het islamitisch fundamentalisme, in een wereld bedreigd door jihad zijn ze ware partners.

Een nieuw rapport van een van het wereldwijde gerespecteerde NGO, Open Doors, werpt meer licht op de onderdrukking van christenen in islamitische landen. Het richt zich op de vermindering, onderwerping, ontmannelijking, bekering, moord en deportatie van de inheemse christenen, die onder de heerschappij van de gelovigen van Mohammed leven.

Het onderzoek vernietigt de MSM's (mainstream media's)vertroebeling van de waarheid. Met als enige uitzondering Noord-Korea, een atheïstische nachtmerrie waar 70.000 christenen worden vastgehouden in gruwelijke kampen, zijn 9 van de 10 ergste vervolgers van christenen islamitische landen (Afghanistan, Saudi-Arabië, Somalië, Iran, Malediven, Oezbekistan, Jemen, Irak en Pakistan.) Van de 50 landen op de Open Doors 'lijst, zijn er 35 moslim (inclusief de Palestijnse Autoriteit) [Isser: voor de bashers van Israël een dubbele tegenvaller, want Israël komt niet voor in de lijst]

Islamitische groeperingen hebben onlangs een ultimatum aan de christenen in Nigeria gesteld: "Je hebt drie dagen om te vertrekken, of je zult sterven." Meer dan 13.750 christenen zijn al gedood in Nigeria sinds de invoering van shariawetgeving 2001. Zo'n 500 christenen zijn sinds december vorig jaar afgeslacht en 300 kerken zijn door moslims gesloopt.

Israël is een christelijke haven
De autoritaire doctrine van de islam katalyseert de vernietiging, onderdrukking en het laten bloeden van christenen in Oosterse landen. Hoewel er waren momenten van laksheid waren bij de invulling van deze overheersing, schrok de islam niet terug om kerken in het oude Damascus met de grond gelijk te maken, of het begaan van wreedheden tegen christenen in Aleppo of Mesopotamië.

Terwijl het Westen zich tegenwoordig eindeloos richt op "islamofobie", verspreidt zich een potentiële genocidale christianofobie door islamitische landen. En zoals de bijeenkomst in het Colosseum duidelijk heeft aangetoond, gaat dat gepaard met een ander soort van haat: Judeofobie.

Vandaag de dag is er maar een land in het Midden-Oosten waar het aantal christenen niet afneemt, maar blijft toenemen: Israël. De joodse staat herbergt een veelheid aan christelijke stromingen en kerken.

Ondertussen hebben Yasser Arafat, Ahmed Yassin, ayatollah Khomeini, Hassan Nasrallah, Mahmoud Ahmadinejad en Osama bin Laden het vermoorden van Joden met de liquidatie van het christendom verbonden. Ze zien Jeruzalem niet als een fysiek plek van conflict, maar als een radicaal religieus symbool van historische betekenis.

Deze week, katalyseerde het Colosseum de twee belangrijkste lakmoesproeven waarmee we geconfronteerd worden vandaag de dag: De sluimerende anti-joodse genocidale demonen die op de loer liggen in de schaduwen van het Midden-Oosten en die van de beschaafde fineer van het Westen, en de onzichtbare oosterse christenen die worden uitgeroeid. Na de bijeenkomst in Rome moeten de Joden dezelfde christelijke solidariteit verwachten wanneer volgende keer een raket op een school in Ashkelon valt, of wanneer een kolonistenfamilie wordt geslacht in de heuvels van Samaria.

Christenen moeten zien Israël als de eerste linie van de westerse verdediging in de strijd om niet-moslim overleving en welvaart in de wereld. De scherpzinnige Amerikaanse schrijver Eric Hoffer, havenarbeider-filosoof uit San Francisco, gaf het als volgt weer: "Ik heb een voorgevoel dat mij niet verlaat, zoals het met Israël gaat Israël zo zal het gaan met ons allemaal. "

 Giulio Meotti is an Italian journalist and author. His columns have appeared in the Wall Street Journal and Commentary. He graduated with a degree in philosophy at the University of Florence. He lives in Italy with his family.