dinsdag 22 mei 2012

WTF! Brussel bemoeit zich nu ook al met het stakingsrecht

Ben ik een warm voorstander van vakbonden? Nou nee. Ben ik een groots voorstander van stakingen? Ook niet. Maar het stakingsrecht is een verworven recht en mits goed toegepast beschermt het tegen uitbuiting. Niet mis mee. Kijk maar in Nederland. Er wordt nauwelijks gestaakt, dat komt door de goede overlegcultuur die mede mogelijk wordt gemaakt door de vakbonden.

Nu wil het dictatoriale Brussel een einde maken aan de het verworven stakingsrecht. Het waarom is duidelijk Brussel denkt lange termijn en wil met deze maatregel nu al de democratische verworvenheden inperken die tegen Brussel kunnen werken.
Met de alsmaar toenemende macht van het potentaat Brussel en de Brusselse agitprop dat alles naar rozen ruikt wat door Brussel wordt aangeraakt is het natuurlijk gezichtsverlies wanneer in de toekomst boze arbeiders het bastion Brussel willen bestormen om tegen de centraal opgelegde maatregelen te demonstreren. De rechters zitten tegen die tijd al in de Europese zak en zullen automatisch nee verkopen om te staken.

Op de site van het FNV kunt u uw ongenoegen tegen de Brusselse bemoeizucht uiten. Maak van dat democratische recht gebruik nu het nog kan.

h/t _aafke_

Bron:  http://www.fnv.nl/publiek/themas/europa/staken-moet-mogen