woensdag 16 mei 2012

Waarom is politiek Den Haag doodstil over het ESM-verdrag?

Foto Wanttoknow
Het antwoord is simpel als dat het gecompliceerd is. Het makkelijke gedeelte is simpel: door ratificatie van het ESM-verdrag raakt Nederland weer en een belangrijk deel van de soevereiniteit kwijt. Daar is men in Den Haag liever doodstil over, zeker met de huidige Kunduzcoalitie die de touwtjes in handen heeft. Gezien de komende verkiezingen in het teken van Europa staat, staan de Kunduzgenossen met hun vingers in de oren en roepen massaal: we horen niets, we zien niets en we zwijgen. Een regelrechte schande. De verstrekkende gevolgen van het ESM zouden juist het debat moeten aanwakkeren en leidend moeten zijn in Nederland.


De online petitie (tekenen mocht u het nog niet gedaan hebben) tegen het ESM-gedrocht verwoordt het uitstekend:
De belangrijkste bezwaren tegen het ESM betreffen het ondemocratische karakter van het instituut, de prominente rol die ECB en IMF hierin gaan spelen en voor Nederland de volstrekt marginale positie. Door 5,7% van de stemrechten te hebben, speelt Nederland geen rol van betekenis, want vrijwel alle besluiten kunnen met 80% van de stemmen worden genomen. Er is geen sprake van een vetorecht voor het Nederlandse parlement, want Nederland kan vrijwel geen enkele beslissing zelfstandig tegenhouden, zelfs niet versnelling van de afdracht aan het ESM! 'Towards a stronger European economic governance' stelt de Europese Commissie. Binnen het kader van een goed functionerende democratie en uitgevoerd door democratische instituten zou hiervoor wat te zeggen zijn. Maar daarvan is weinig te merken in de EU. Alleen al het ontbreken van een publiek debat in de eurolanden over de komst van een instituut dat zich rechtstreeks gaat bemoeien met begrotingen, belastingen en bezuinigingen van de eurolanden en dus alle burgers van deze landen treft, bewijst dat.
In een artikel van de reaguurder van 2011 wordt het nog een keer verduidelijkt:
Vooral paragraaf 9:3 (… ‘irrevocably and unconditionally undertake to pay on demand any capital [...] to be paid within seven days of receipt‘) en paragraaf 27 (‘legaliteit en immuniteit’) zijn erg interessant. Hier vindt u een filmpje (YouTube) met uitleg. De Nederlandse vertaling vindt u hier ( PDF ).

Vreemd genoeg is er in de landelijke pers niet of nauwelijks aandacht voor dit onderwerp. Terwijl er tussen ons en deze nachtmerrie nog maar één partij instaat: de Tweede Kamer die het verdrag nog moet ratificeren. Hoe belangrijk het is dat de volksvertegenwoordiging het ESM-verdrag blokkeert, behoeft nauwelijks betoog. Hiermee verspeelt Nederland zijn monetaire soevereiniteit en daarmee feitelijk zijn democratie. Hoe moet je nog een regeerakkoord en begroting opstellen als er ieder moment een partij kan opdoemen die even een paar miljard uit de staatskas komt opeisen? En reken maar dat ze van hun volmacht gebruik gaan maken.
GeenStijl besteedt er vandaag ook aandacht aan:
Kijk en besef: l'histoire se répète, op grote schaal. Waar de Europese eenheidsgedachte 'dit nooit meer' aan de ideologische voet van de euro heeft gestaan, is de economische neergang van de eenheidsmunt nu ironisch genoeg debet aan de opmars van het breed opkomende sociaal-nationalisme.
Rake woorden door de heer van Rossem. De gedwongen Europese eenwording is er oorzaak van dat kiezers de extremen opzoeken in Griekenland.

Ik verwacht in Nederland een media-offensief door SP, PVV en SGP om de bevolking duidelijk te maken dat de ESM een ondemocratische stap te ver is in het Bukken-voor-Brussel.