woensdag 16 mei 2012

Talmoed voor het eerst vertaald in het Arabisch

De Nationale Bibliotheek Israël heeft een twintig-delige Arabische vertaling van de Talmoed aangekocht. Het is voor het eerst dat de Talmoed in het Arabisch is vertaald.

De vertaling van de Talmoed in het Arabisch heeft zes jaar geduurd en is uitgevoerd door het Centrum voor Midden-Oosten studies in Amman. Vijfennegentig onderzoekers, vertalers en redacteuren, waaronder vertalers vanuit het Hebreeuws naar het Arabisch en vanuit het Aramees naar het Arabisch waren bij het project betrokken. De vertaling word op plaatselijke boekenmarkten verkocht.

Volgens de redactie van het project, is de vertaling een historisch precedent.



"Ze wilden de Arabischsprekende academische wereld de beginselen van het joodse denken laten zien", aldus de Nationale Bibliotheek.

De Talmoed, die uit de Misjna (Mondelinge Wet) en de Gemara bestaat, is binnen het Jodendom een van de meest heilige en belangrijkste boek.Het formeert een gecodeerde opname van oude rabbijnse discussies met betrekking tot de joodse wet, ethiek, filosofie, gewoonten en geschiedenis en is meestal geschreven in het Aramees. De Babylonische Talmoed werd in ongeveer de 6e eeuw geschreven, terwijl de Jeruzalemse Talmoed ongeveer 200 jaar ouder is.

Er zijn verschillende Engels vertalingen van het monumentale werk. Vorig jaar is, voor het eerst in de geschiedenis, de Italiaanse regering begonnen, in samenwerking met de Italiaanse joodse gemeenschap, om de Talmoed vertalen in het Italiaans.

In Zuid-Korea is Talmoed studie een verplicht onderdeel van het lands curriculum voor scholen.